نتیجه های پیشرفت صنایع کوچیک و متوسط

نتیجه های پیشرفت صنایع کوچیک و متوسط

نگاهی به فعالیت بنگاه های کوچیک و متوسط در کشورای پیشرفت یافته و یا در حال پیشرفت، نشون دهنده یه جور رابطه نزدیک و مؤثر میان پیشرفت اقتصادی-اجتماعی این کشورها با این بنگاه هاس. رشد رو به رشد بنگاه های کوچیک و متوسط در این کشورها و در پیش گرفتن سیاست های حمایتی از طرف دولت ها به همراه تدارک سازمان های بین المللی فعال در امور پیشرفت، جملگی نشون دهنده این مهمه که بنگاه های کوچیک و متوسط فرصتی کم مثل واسه جامعه جهانیه که با تکیه به اون، پروسه تولید ثروت ملی رو ارتقا بخشن (اکس زولتان، 1383، ص 26).

مطالعه بنگاه های کوچیک و متوسط در کشورها، به خاص اونایی که طی چند دهه گذشته دارای فعالیت های زیادی بوده ان و به عنوان نمادی از موفقیت در پیشرفت انگاشته شده ان، نشون می دهد که اونا به جای تصدی گری و زعامت دولتی و تاکید بر دیدگاه های نیمه اول قرن بیستم مبنی بر اقتصادی بودن بنگاه های بزرگ و کلان، بر کارآفرینان و بنگاه های کوچیک و متوسط تکیه کرده ان. با اینکه ساختار اجتماعی-اقتصادی کشورهایی که بر بنگاه های کوچیک و متوسط تأکید ورزیده ان، بسیار گوناگونه ولی تموم اونا بر پی ریزی فضای اقتصاد آزاد پای فشرده ان، یعنی جایی که نیروهای عرضه و درخواست به دور از هرگونه رانت خواری و انحصارطلبی، بتونن به گردش درآیند (امین بیدختی و همکاران، 1390، ص 37).

اهمیت واحدهای کوچیک و متوسط در ایران رو از دو بعد کمی و کیفی می توان بررسی کرد: از بعد کمی، درصد خیلی بالایی از شرکت های موجود در کشور ما و خیلی از کشورای جهان رو واحدهای کوچیک ومتوسط تشیکل می بدن و تعداد شاغلان این واحدها مهمه. هم اینکه ارزش اضافه ای که این واحدها تولید می کنن در کشورای جور واجور، چیزی بین یه سوم تا نصف از ارزش اضافه کل کشور رو تشیکل می دهد. از بعد کیفی، این واحدها می تونن بخش خصوصی رو در سرمایه گذاری ها تشویق کنن، چون بخش خصوصی معمولاًواسه ایجاد واحدهای بزرگ امکانات کافی ندارن. این واحدها هم اینکه می تونن به عنوان وسیله مناسبی واسه خصوصی سازی در نظر گرفته شن. این واحدها امکان شناخت بازار رو دارن و می تونن خود رو با نیازای بازار منطبق کنن و به خاطر کوچیک بودن، پروسه تصمیم گیری در اونا بسیار سریعه. این واحدها می تونن قدرت ابتکار و خلاقیت بیشتری داشته باشن، در پخش فناوری در سطح کشور می تونن موفق تر باشن و تندیً خود رو با فناوری های لازم تطبیق بدن و تو یه نکته می تونن تخصصی عمل کنن که این، در واحدهای بزرگ کمتر اتفاق می افتد (کارلسون، 1383، ص47). با این حال در کشور ایران بنگاه های کوچیک و متوسط با معضلات و عقب ماندگی های روبه رو هستن که در پایین به بعضی از اونا اشاره می شه (مظفری ، 1386، صص 115-114):

از دست دادن اندازه های لازم از جنبه های جور واجور سرمایه، تولید و بازار

از دست دادن محیط های مناسب رشد کسب وکار از جنبه های جور واجور حقوقی، قانونی و…

از دست دادن زیرساخت های نرم افزاری و سازمانی

تولید با فناوری های کهنه و نبود دسترسی به تکنولوژی های نوین

از دست دادن رابطه منظم با شبکه های بانکی و مالی کشور

نبود وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی