به چه دلیل انتخاب رشته تحصیلی مهمه؟

 

اهمیت انتخاب رشته تحصیلی :

انتخاب شغل از زمان کودکی شروع می شه و تا دوره جوونی زمان میبره (سلیگمن، وین استاک و هفلین[1]، 1991 به نقل از محمدی کاجی و کامکاری،1390)، اما دوره نوجوونی واسه افراد موقعیتی بوجود میاره تا آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی خود رو از راه انتخاب رشته و واحدهای درسی مقطع دبیرستان برآورده کنن و اهداف آینده خود رو بازنگری و مورد آزمایش دوباره بذارن. پس انتخاب رشته تحصیلی و شغلی که در مرحله گذر از دوره نوجوونی به جوونی صورت میگیره یکی از مؤلفه های مهم پروسه رشد در دوره بلوغه که محدودیتا و یا امکاناتی رو واسه آینده افراد بوجود میاره ( محمدی کاجی و کامکاری، 1390).

از نظر هاپاک[2](1957) تحصیلات در انتخاب شغل بدین روش اثر می کنه که واسه فرد دره های اشتغال رو می گشاید که وگرنه بر اون بسته بودن. فرد رو آگاه از مشاغلی می داره که علم قبلی از اونا نداشته ، علائقی رو در اون بوجود میاره و تجاربی رو پیش میاره تا راهنمایی شاگرد در رسیدن به موفقیت یا احساس شکست شه(اردبیلی،1387).

«این روزا با تخصصی شدن آموزش و جور واجور شدن رشته های تحصیلی انتخاب رشته درست یکی از مسائل مهم آموزش متوسطه و زندگی علم آموزان هستش و به همه شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه در آینده اثر میذاره. دوره تحصیلی متوسطه اهمیت خاصی در سرنوشت جوانان و علم آموزان داره و بین ادامه تحصیلات دوره متوسطه با ادامه تحصیلات در دوره های آموزش عالی و دانشگاهی از یه سو و بین این دوره تحصیلی با دنیای کار و نیروی انسانی از طرف دیگه رابطه هست و اگر شغل فرد با تحصیلاتش هم جهت نباشه، وقت فرد و بودجه مملکت به هدر رفته. علم آموزی که در چیزای از تحصیلاتش مشکل داره، علاوه بر تحمل صدمات روانی و بعضی وقتا جسمی، از نظر اقتصادی هم خساراتی به جامعه وارد می سازه. اشتغال سالم تو یه جامعه صنعتی و هم نیاز مبرم به پیشرفت آموزش فنی و حرفه ای، لازم میکنه که افراد طبق تفاوتای فردی و با در نظر گرفتن استعدادها و رغبتا و امکانات و نیازای جامعه در رشته های مناسب تحصیل کنن و بعد به مشاغل درست گمارده شن» (شفیع آبادی،1387).

مثل عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، علاقه به رشته تحصیلیه. بی علاقگی به رشته تحصیلی، ممکنه انگیزه پیشرفت تحصیلی رو کم کنه و یا نابود کنه، در نتیجه افت تحصیلی،اتفاق مردودی و ترک تحصیل که از مشکلات و آفات هر نظام آموزشیه بروز می کنه. این افت هر ساله مبالغ خیلی خیلی زیادی خسارت و زیان اقتصادی واسه دولت و خونواده ها بوجود میاره. علاوه بر جنبه های اقتصادی، ریشه خیلی از انحرافات و بزهکاریا، نابسمانیا و آشفتگیای روانی- عاطفی هم مستقیما و غیر مستقیم مربوط به افت تحصیلیه (حسین پور،حسن زاده و مداح1389).

اگر پخش علم آموزان در رشته های جور واجور تحصیلی در دبیرستانها با در نظر گرفتن ویژگیای فردی و نیازای شغلی جامعه به شکل مناسب انجام شه، از به هدر رفتن سرمایه های ملی کشورو  اتلاف فرصتها و در آخر از تورم یا کمبود در بعضی رشته های تحصیلی و ایجاد مشکلات شغلی پیشگیری می کنه (شفیع آبادی،1387).

  1. Seligman, Weinstock & Heflin
  2. Hoppock