کالای ورزشی در مقابل خدمت ورزشی

کالا هر چیزیه که بشه واسه فروش یا مبادله جهت ارضاء نیاز مصرف کننده نشون داد. کالای ورزشی واسه برآورده کردن نیاز و ایجاد فایده هایی واسه مصرف کنندگان ورزشی یا تماشاچیان طراحی می شه. خدمات که به وسیله سازمانای ورزشی و آمادگی جسمی در برابر فروش قرار می گیرن، فعالیتا و منفعتایی هستن که واسه فروش و مبادله به مشتری ارائه می شن. درک فرق بین کالا و خدمت ورزشی از اون جهت که در جفت و جور برنامه ریزی مدیران بازاریابی مهم هستن، مهمه. از اونجایی که خدمات، مثل تماشای یه اتفاق در لحظه ای که به وسیله ورزشکار تولید، و از طرف تماشاچیان به مصرف می رسن، با عنوان اجناس غیر قابل لمس و غیر محسوس تعریف می شن کانالای پخش رسمی و ظاهری ندارن. اما کالاهایی چون کفش ورزشی، در جایی به وسیله تولید کننده تولید شده، به یه خرده فروش ارسال و در آخر به دست مصرف کننده می رسه(42

در مورد یه اتفاق ورزشی غذا، خوراکیا، جنسا، و مواد نوشیدنی که به افراد عرضه می شه از نوع جنسای محض به حساب میان، بنابر این آدمایی باید این جنسا رو به مشتریان عرضه وخدمات رسانی کنن. مسئولیت پذیری، ادب و احترام و روابط دوستانهء آدمایی که این خدمات رو ارائه می کنن، از مؤلفه های نامحسوسیه که در برابر یه خدمت هست. خیلی از اجناس ورزشی وجود دارن که دقیقاً کالا و یا خدمت نیستن؛ بلکه ویژگیایی در بین این دو دارن. در کل فرق اصلی بین جنسا و خدمات ورزشی بر مبنای جنبه های محسوس و قابل لمس ورزشی اون هاس(43). شکل2-3پیوستار جنسا – خدمات رو نشون میده. تو یه طرف این پیوستار جنسا و در طرف دیگه اون منحصراً خدمات ورزشی قرار می گیرن.

در کل جنسا و خدمات ورزشی رو میشه به چار دلیل از یکدیگر متفاوت دونست:

1-    ناملموس بودن[1]: خدمات ناملموس هستن یعنی نمیشه قبل از خرید اونا رو دید، لمس کرد یا حس کرد.

2-    شباهت و ترتیب[2]: فرق دیگه بین کالا و خدمات اندازه شباهت و ترتیب اون دوه. یعنی این مطالب اشاره به دریافت سطح مشابهی از کیفیت محصول در چند نوبت مصرف داره.

3-    غیر قابل ذخیره بودن و توانایی فساد[3]: جنسا رو میشه بدون اینکه فاسد شن تا مدت مشخصی نگهداری کرد. بر خلاف جنسا، خدمات رو نمیشه ذخیره یا انبار کرد.

4-    توانایی جدا[4]: عامل دیگری که بین کالا و خدمات فرق بوجود میاره، جدا پذیریه. مصرف کننده می تونه کیفیت کالای خریداری شده رو از کیفیت و نحوۀ ارایۀ خدمات به مشتریان در فروشگاه جدا کنه. اما هنگام خرید خدمات این جدا ممکن نیست.

از نظر بلوریان (1378) فعالیتای بازاریابی در مورد جنسا یا وسایل قابل لمس با در نظر گرفتن عناصر آمیخته بازاریابی یعنی کالا، قیمت، تبلیغات و پیش برد فروش و پخش و بسته بندی در محیط بازار انجام می شه و مشتری با در نظر گرفتن شناخت خود از کالا، همزمانی نیاز و خرید و آخر سر عملیات بنگاهای عرضه کننده کالا، نیاز خود رو برآورده می کنه اما فعالیتای بازاریابی در مورد خدمات فقط به کمک عناصر آمیخته بازاریابی ممکن نیس(44).

[1]. Intangibility

[2]. Standardization/Consistency

[3]. Inventory and perish ability

[4]. Separability