پایان نامه مدیریت با موضوع : سری های زمانی

ر وزارت کشور، نیروی انتطامی یا بانک مرکزی جواز دریافت نمایند.
ارایه خدمات مناسب به مشتریان همواره یکی از موارد مهم در نظام بانکداری بوده است، از سوی دیگر شناسایی زمان مناسب برایارائه این خدمات نیز توجه بسیاری را معطوف خویش ساخته است. شناسایی زمان مناسبارائه پیشنهادات نیز هم از نظر اثر بخشی پیشنهادات، (پذیرش مشتریان) و هم از نظر کارایی (صرف مناسب منابع) برای طراحان حایز اهمیت بوده است. در این جا سعی می کنیم تا با استفاده از تراکنش مالی مشتریان، زمان مناسب جهت پیشنهاد خدمات مورد علاقه مشتری شناسایی گردد، و سپس نتایج حاصل از پیش بینی روند آتی تراکنش های مشتری(روند مثبت، منفی و یا تغییر الگوی رفتاری) که در شناسایی زمان مناسب جهت پیشنهاد خدمات به چشم می خورند را بررسی کرد. این سرویسها بر اساس علایق مشتری و نتایج حاصل از پیش بینی الگوهای رفتاری شناسایی گردیده است.
با گسترش تجارت الکترونیک، سیستم های پیشنهاد دهنده به سرعت به عنوان ابزار اصلی برای تسهیل فروش مضاعف و افزایش وفاداری مشتریان مطرح شده است. یان و چن، (2001) وکیم یونگ و سونگ، (2005) سیستمهای پیشنهاد دهنده، نرم افزارهایی هستند که در حوزه سفارشی سازی خدمات در تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرند.کیم، (2005)و گالوو،(2010).
بازاریابان از متغیرهای رفتاری (آخرین تراکنش مشتری، فراوانی و پولی) و بررسی شکاف محصولات، برای شناسایی پیشنهادها به مشتریان هدف استفاده می کردند.این نگرش رایج، بسیار پر استفاده است ,چن جاین و جنگ، (2005) جانگ، (2009) و سونگ کیم، (2001) و مین و هان، (2005) اما می بایست این نکته را در نظر داشت که شناسایی پیشنهادها برای مشتریان، در سازمانی که محصولات مختلفی را توزیع می کند و محدودیت های کسب و کار را در برنامه ریزی بازاریابی لحاظ می نماید چندان کافی نیست، زیرا واحد بازاریابی با چندین نوع محدودیت کسب و کار مواجه است.
چان، (2004) این محدودیتها شامل:
1-محدودیت در حداقل و حداکثر تعداد محصولات پیشنهادی که میتواند در مبارزات تبلیغاتی استفاده شود.
2-الزام به کسب حداقل منفعت مورد انتظار از پیشنهاد محصولات
3-محدودیت بودجه در نظر گرفته شده برای مبارزات تبلیغاتی
4-الزام به تأمین نرخ بازگشت سرمایه
این ایده که فعالیتهای بازاریابی می بایست بر اساس پاسخ مورد انتظار به این فعالیتها انتخاب شوند به خوبی وارد علوم بازاریابی شده، اما این عقیده تا حدی در سیستمهای پیشنهاد دهنده نادیده گرفته شده است. چانگ ،(2009).
در رابطه با این موضوع کوهن در سال 2004 تحقیقی را انجام داده است. کوهن، در این تحقیق بیشتر به بحث و بررسی محدودیتهای بودجه ای، حداقل نرخ بازگشت سرمایه و ظرفیت کانال های ارتباطی پرداخته است. اما نکته مهم دیگر اینکه ضریب پذیرش این پیشنهادها توسط مشتری است. به این معنی که آیا مشتری به لحاظ رفتاری و شرایط پذیرش، آمادگی دریافت سیستم پیشنهادی را دارا می باشد یا خیر. مشتری در هر زمان با توجه به الگوی رفتاری خود اقدام به پذیرش برخی از پیشنهادها می نماید. از این رو شناسایی این الگو در انتخاب بهترین پیشنهادها و اولویت بندی آنها مفید است. شناسایی الگوی رفتاری مشتری و پیش بینی روند آن برای انتخاب استراتژی بازاریابی در هنگام اولویت بندی پیشنهادها و نحوه تعامل با مشتری، اطلاعات مناسبی را نشان می دهد. کوهن، (2004) در این تحقیق سعی کردیم تا روند استفاده از سیستمهای بانکداری و استفاده از خدمات هدف مشتریان بانک های ملت و مهر اقتصاد را شناسایی کرده تا بتوانیم اولویت بندی کنیم که چه خدمات و هدفی را در بالاترین رتبه بندی و کدام در پایین ترین رتبه قرار می گیرد.
4-2-سری زمانی:
زمان را می توان به عنوان مجموعه‌ای از داده‌های مربوط به متغیر تعریف کرد که به طور دنباله دار رشد می نماید. نحوه رشد در طی زمان متغیر است. همزه آکای و کوتای، (2008) روش های رایج‌اندکی برای پیش بینی سری‌های زمان استفاده می شود. روش باکز جنکینز که نتایج کاملأ خوبی را برای سری های زمانی خطی دارد. تکنیک باکز جنکینز با مجموعه داده‌های خطی و ساکن و همچنین سری های زمانی غیر ساکن که از طریق تبدیل به ساکن مبدل شده‌اند کاملأ اثر بخش بوده است.حمزه ومایا و کاروالهو، (2008).
برای شناسایی یک بانک در ابتدا می بایست از منابع الکترونیکی که در اختیار دارد صحبت کرد در دنیای مدرن امروزی نیاز به اینترنت برای جابه جایی راحت پول یا استفاده کم زمان برای هدر ندادن وقت یکی از عوامل مهم در انتخاب بانک و اولویت بندی مشتریان است لذا به خدمات پیشنهاد شده برای مشتریان نگاهی اجمالی می اندازیم،
اینترنت
پوز
موبایل بانک
تلفن بانک
خدمات مورد استفاده
درخواست صورتحساب تلفنی
برداشت نقدی از شعبه
برداشت وجه از طریق خود پرداز
واریز نقدی
برداشت نقدی از شعبه
برداشت وجه از طریق خود پرداز
واریز نقدی
برداشت نقدی از طریق خودپرداز
مشاهده مانده از طریق موبایل
انتقال وجه از شعبه

واریز نقدی
در این جا با برخی از عواملی که باعث جذب مشتریان در بانک ها می شود آشنا می شویم .
2-2-1- سپرده‌های قرض الحسنه:
قرض در لغت به معنای قطع کردن و بریدن است. همان طور که قرض دهنده قسمتی از مال خود را از خود جدا می کند و به قرض گیرنده می دهد. قرض یکی از عقود معین قانون مدنی می باشد و علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات برای عقد انعقاد قرض، شرایط این عقد نیز باید رعایت شود.قرض گیرنده باید در هر زمان که قرض دهنده مورد قرض را مطالبه می نماید، آن را رد نمایدمگر آن که به وجه ملزمی اجلی (سررسید) معین شده باشد که در این صورت مطالبه قبل از سررسید، مدیون را ملزم به ادای قرض نمی نماید. افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه منتهی به جمع آوری وجوه مازاد بر نیاز اقشار مختلف مردم می گردد، موجب تمرکز آنها در بانک گردیده و می توان با سهولت بیشتری در رفع مسایل و مشکلات اقتصادی و حل گرفتاری‌های مالی اقشار کم درآمد جامعه برنامه ریزی نمود. همچنین این وجوه طبق موازین شرعی و قانونی جزء منابع مالکانه بانک محسوب گردیده و بانک مجاز می باشد، این منابع را به عنوان منابع متعلق به خود و در کلیه فعالیت های اقتصادی به کار گیرد. به موجب بند الف ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 1 آیین نامه مذکور، افتتاح این قبیل حساب ها توسط بانک در دو قالب جاری و پس‌انداز امکان پذیر می باشد.
1-1-2-1- سپرده قرض الحسنه جاری:
حسابی که به موجب قرارداد بین بانک و متقاضی نزد بانک افتتاح می شود و بانک تا میزان موجودی، وجوهی که به حساب مشتری منظور گردیده یکجا و یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب پرداخت یا منتقل می نماید.
2-2-2-1-افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی:
متقاضیان افتتاح این حساب بایستی عاقل، بالغ و رشید باشند(با رسیدن به سن 18 سالگی، رشید محسوب می شوند)
متقاضی بایستی علاوه بر تقاضای کتبی، شناسنامه عکس دار خود و یک برگ از تصویر آن را به بانک ارائه دهد و معرفی که مورد قبول بانک باشد. هویت وی را تأیید نماید. پس از تکمیل مندرجات کارت و کنترل آن توسط دو تن از امضا داران ذیربط، کارت افتتاح حساب صادر می شود لازم به ذکر است که هر مشتری می تواند در بانک های متعددی صاحب حساب جاری باشد منوط به خوش حساب بودن وی.
2-3-2-1- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک برای اشخاص نابینا، بیسواد و معلول از دو دست:
افتتاح حساب برای افرادی که به لحاظ عدم توانایی لازم از نظر خواندن و نوشتن و یا عوارض جسمانی قادر به ارائه نمونه امضای خود به بانک نیستند، کارت افتتاح حساب را علاوه بر متقاضی شخص معتمد و امینی امضا می نماید، بلامانع بوده و برداشت از حسابهای فوق نیز با مهر صاحب حساب و امضای شخص معتمد صورت می پذیرد. از مشتریان مزبور تعهدی به شرح ذیل اخذ و پس از الصاق و ابطال 10000 ریال تمبر مالیاتی در حساب انتظامی اوراق و اشیاء امانی بر روی کارت افتتاح حساب درج می گردد.
2-2-2-سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز:
این سپرده ها را تحت عنوان قرض الحسنه شناخته و وجه مورد نظر را در آن متمرکز می کنند . برداشت از موجودی این حساب باصاحب حساب (شخصی که حساب با نام وی افتتاح شده) و یا نماینده قانونی وی خواهد بود. اطفالی که به سن 12 سال تمام شمسی رسیده باشند بدون حکم رشد قادر به افتتاح حساب هستند ولی موجودی را تا سن 15 سالگی تمام نمی توانند برداشت کنند. مادر نیز می تواند به نام طفل صغیر خود حساب باز کرده و خود طفل بعد از رسیدن به سن 18 سالگی می تواند آن را برداشت کند. البته حساب های قرض الحسنه علاوه بر اجر معنوی به صاحب حساب این اجازه را می دهد که بسته به میز ان مالی که بانک قرار می دهند در قرعه کشی شرکت کرده و برنده جوایز نقدی و یا غیر نقدی شود.که این قرعه کشی ها در بانک ملت اصولا هر 6 ماه و در بانک مهر اقتصاد هر 3 ماه انجام می گیرد. نوعی دیگر از حساب قرض الحسنه در بانک ها حساب مشترک می باشد که دو نفر یا چند نفر به طور همزمان این حساب را افتتاح کرده و حق برداشت را برای هر یک به تنها یی یا با امضاء تمام طرفین انجام می گیرد. البته در بانک خصوصی نظیر بانک مهر اقتصاد شخص پس از گذاشتن وجه در حساب خود می تواند بعد از گذشتن مدت مقرری که از طرف بانک ابلاغ می شود روی حساب خود وام بگیرد و از وجه دریافتی برای حل مشکلاتش استفاده نماید.
2-2-3-سپرده‌های سرمایه گذاری:
سپرده هایی هستند که مشتریان به قصد انتفاع وجوه خود را به بانک تودیع می نمایند و بانک به وکالت از طرف سپرده گذاران با داشتن حق توکیل به غیر و وصایت پس از کسر سپرده‌های قانونی، وجوه مربوط را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور مشاع به کار گرفته و در پایان دوره مالی منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله و حق الوصایه با داشتن حق مصالحه، منافع حاصله را به تناسب مبلغ و مدت به کار گرفته شده بین خود و سپرده گذاران تقسیم می نماید.
سپرده‌های سرمایه گذاری بر دو نوع هستند:
الف) سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت
ب) سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت
شعب به تقاضای مشتریان خود و با رعایت شرایط ذیل مجاز به افتتاح و قبول سپرده‌های سرمایه گذاری آنها می باشد:
1-هر کسی که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده باشد، می تواند به نام خود یا کسانی که از آنها وکالت داشته و یا تحت ولایت، وصایت یا قیومیت او می باشند، مبادرت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری نمایند.
2-افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت توسط اش
خاص غیر از ولی، وصی و قیم بنام خودشان و با تعهد کتبی به نام اطفال
2-2-4- بازاریابی و نقش آن در تحقق اهداف بانک:
بازاریابی نوین، الگویی مناسب برای دستیابی به اهداف عالی بانک ها محسوب می شود. بانک های موفق به موازات ارتقاء کیفی خود، با ایجاد یک سیستم بازاریابی پویا و مستمر، به دنبال آن هستند که سهم خود را در بازار داخلی افزایش داده و در بازارهای جهانی نیز نفوذ یابند. بنابراین شناخت اصول و مبانی بازاریابی را میتوان تا حد زیادی تضمین کننده موفقیت درارائه هر چه با کیفیت تر خدمات نوین بانکداری به مشتریان و در نهایت بدست آوردن سود بیشتر دانست.
اگر مشتریان بانک را در یک نمودار در نظر بگیریم، بدین معنی که آنها بانک را طی یک فرایند تصمیم گیری برمی گزینند اما به آن وفادار نیستند، پس نتیجه می گیریم که برای جلب این مشتریان، بانک باید استراتژی های مختلفی را بر روی مشتریان پیاده کرده، و کوشش کند که در طولانی مدت از آنها بهترین سود آوری حاصل شود. در این وضعیت شاید کیفیت مشتریان، یعنی میزان سود رسانی آنها از کمیت مشتریان مهمتر باشد.
2-3- تعریف بازار یابی:
بنا به تعریف، ( کاتلر،2001). بازاریابی در ادبیات امروز دنیا، به مفهوم کلیه تلاش هایی است که یک بنگاه برای طراحی، تولید، توزیع و یا فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی و جلب رضایت او متحمل می شود. برای احراز موفقیت در یک فعالیت، فقط کیفیت مطلوب کالا و خدمات و قیمت مناسب آن کافی نیست، بلکه مقولات دیگری مانند شناخت بازار، شناخت خریداران، ویژگی های مورد انتظار مصرف کننده، تطابق خصوصیات کالا با نیازهای بازار، بسته بندی و بسیاری جنبه‌های دیگر مطرح است.
2-3-1- مدیریت بازاریابی:
تصویر عمومی از مدیریت بازاریابی، تلاش برای یافتن مشتریان کافی می باشد، وظیفه مدیر بازاریابی تنها شناسایی و ترغیب مشتری برای دریافت خدمات نیست بلکه بررسی کلیه تغییرات و ارائه راهکارهای متنوع نیز بر عهده وی می باشد. بنابراین برای نیل به اهداف می کوشد تا به طریقی سطح، زمان بندی و ماهیت تقاضا را تحت تأثیر قرار دهد. پس به عبارت ساده تر مدیریت بازاریابی در برگیرنده مدیریت تقاضا می باشد. (روستا و داور ونوس،1381).
در واقع می توان مدیریت بازاریابی را این گونه تعریف کرد:
“تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌های تعیین شده برای فراهم ساختن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر به منظور دستیابی به هدف‌های سازمان”
تأکید مدیریت بازاریابی، بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته‌های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباط و توزیع موثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک وارائه خدمت به بازار است.
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازار سازی و بازارداری وجود دارد.
بازارشناسی یعنی تحقیق بازار
بازار سازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار
بازار داری یعنی حفظ بازار موجود
برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت از دیگران است. پس برای متمایز شدن باید خدمات مرتبط با عرضه محصول را به صورتی متفاوت ارائه نمود، به عبارت دیگر وجه تمایز کالاها و خدمات از یکدیگر می تواند تفاوت آن ها در مدیریت، نوع و چگونگی ارائه خدمات و تبلیغات باشد.
2-3-2-انواع بازاریابی:
بازاریابی دارای دامنه بسیار گسترده‌ای است که تمام امور زندگی بشر را در بر می گیرد. چرا که با توجه به تعریف محصول(هر چیزی که به نحوی نیاز یا خواسته‌ای را براورده سازد) می تواند شخص، سازمان، ایده، مکان، خدمت و هر نوع کسب و کارتجاری یا غیر تجاری را محصول قلمداد نمود که هر کدام از آن ها نیاز به بازاریابی با مفهوم کامل و ابعاد گسترده آن دارد. در این قسمت به هر کدام از این موارد به طور مختصر اشاره می کنیم:
الف- بازاریابی خود(شخصی):
این نوع بازاریابی یعنی شناساندن و عرضه قابلیت ها و توانایی های خویش به افرادی که خواهان و نیازمند آن هستند. چه بسیار افرادی که دارای استعدادها، تخصص ها و ایده‌های ارزنده‌ای بوده و می توانسته‌اند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی متعددی باشند، اما به علت توانایی نداشتن در بازاریابی خود، در حوزه‌های محدودی فعال بوده یا منزوی و مأیوس گشته‌اند.(روستا ،1381).
ب)- بازاریابی مکان:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بازاریابی مکان یعنی تمام فعالیت های مربوط به آگاه ساختن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغییر طرز تلقی آن ها از مکان‌ها و امکانات موسسات، شهر، منطقه یا کشور می باشد.بازاریابی مکان به تحقیق، برنامه ریزی، آموزش، تسهیلات و امکانات گوناگون نیاز دارد. این نوع بازاریابی برای جامعه بسیار سازنده و مفید است.(داور ونوس، 1380).
پ)- بازاریابی ایده:
“ایده” محصولی است که نیازهای گوناگون نیازمندان را مرتفع می سازد. بازاریابی ایده، ارایه و عرضه‌ اندیشه، نظر یا ایده برای ایجاد تفاهم، تغییر رفتارها و باورهای مردم و سازمان ها میباشد.(سالاری1383).
ت)- بازاریابی سازمان:
سازمان نیز اغلب برای فروش محصولات خود، اقدام به بازاریابی می کنند. بازاریابی سازمان، شامل فعالیت هایی است که برای ایجاد، حفظ و یا تغییر طرز فکر یا رفتار مخاطبین نسبت به یک سازمان انجام می گیرد.(سالاری 1383).
ث)- بازاریابی خدماتی:
میزان استفاده از خدمات و اشتغال به امور خدماتی در همه جوامع، رو به افزایش است. هر چه امور تجارت و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *