مقاله درمورد دانلود کاربری اراضی و سنجش از دور

صوصیات باران که در فرسایش خاک اهمیت داره عبارت از مقدار باران، شدت بارندگی اندازه قطرات باران، پخش اندازه قطرات باران، سرعت پایانی باران و پخش بارندگی.
اندازه و شدت بارندگی: استان گیلان جزء پرباران ترین مناطق کشور حساب می گردند. با این حال اندازه زیاد بارندگی به معنی اتفاق سیل نیس، بلکه شدت بارندگیه که می تونه باعث تولید سیلاب شه. تحقیقات نشون میده که بارانهای شدید و کوتاه مدت، به خاص بارندگی های بیشتر از 100 میلیمتر تو یه شبونه روز باعث تولید سیلاب می شه.
شرایط توپوگرافی: شیب حوضه رودخانه از عوامل مهم در زمان دقیق شدن و فوکوس کردن وافزایش سرعت جریان هستن.
عوامل حوضه ای: شکل هیدروگراف سیلاب در مقطع مشخص از رودخانه و یا در خروجی حوضه و تغییرات بده جریان، بده بالاترین درجه (بیشترین حد) حجم و تدوام سیلاب رو نشون می دهد. شکل و اندازه هیدروگراف پیرو عوامل چندی از ویژگیهای حوضهه.
2-2-5-2- عوامل انسانی
دخالت بی روش آدم در محیط زیست در ظهور سیلاب ها نقش زیادی داره. روند روز افزون  شهرنشینی و پیشرفت پوشش های غیر قابل نفوذ بر سطح زمین احتمال سیل پا شی در مناطق مسکونی رو افزایش می دهد. با از بین رفتن روز افزون مراتع و جنگل ها، همه ساله افزایش جریان آبهای سطحی رو در اندازه وسیعتری شاهدیم :
دخالت در مسیل ها و دستکاری آبگذرها: این دخالت به خاص در جاهایی که به شهرسازی اقدام می شه چشمگیرتره.مثل این دخالتها، تنگ کردن مسیلها و یا پل سازی روی رودخانه ها واسه ایجاد رابطه بین دو طرف رودخانه می باشه. اگه این جور دخالتها با محاسبه دقیق علمی و با در نظر گرفتن بیشترین حد دبی محتمل انجام نشه به سیلابهای بسیار خطرناکی منجر می شه چون با بسته شدن راه آب در پایین پلها به وسیله زباله، شاخ و برگ، گل و لای، برف و یخ و …، آب از بستر رودخانه سرریز شده و سیلاب به راه می افته. اتفاق این جور سیلابها و زیانهای جانی و مالی به وجود اومده توسط اونا از زمانهای قدیم در نوشتهها و تواریخ اومده ولی کمتر مورد عبرت قرار گرفته.
اشغال مسیل ها و حریم پایانی رودخانه ها: مثل مهمترین عوامل افزایش خسارات سیل به کار گیری غیرمنطقی از حریم مسیلهای به ظاهر مناسب و بالقوه خطرناکه که در برابر سیلابهای دوره ای قرار دارن. وقتی خسارت بیشتر میشه که از این زمینه ها واسه سرمایه گذاری پیشرفت به کار گیری شه.در کناره بیشتر راهها تابلوهایی مشاهده می شه بدین داخل مایه « حریم 25 ساله جاده 40 متر » و یا « حریم پایانی جاده 80 متر » ولی کمتر جایی در نزدیکی رودخانه دیده می شه که حریم طغیان دوره ای رودخانه ها تعیین شده باشه.
تغییر بدون قانون در پوشش سطحی زمین:طبق گزارش(جعفری،1376) نابود کردن و تخریب مراتع و جنگلها در سطح جهان موجب افزایش حجم سیلابها شده و در نتیجه بخش جریان سیلابها زیاد شده و زمینه های بیشتری موقع طغیان آبها اشغال می شه. مکانهایی که با مطالعه و رعایت حریم رودخانه در گذشته اشغال شده ان، امروز مورد تهدید سیل قرار دارن، چون حوضه آبخیز اونا دستکاری شده، مراتع و جنگلها از بین رفته رواناب زیاد شده و سطح مناسب واسه جریان آب پیشرفت پیدا کرده.
2-2-6- معنی پهنا بندی سیلاب
پهنا بندی سیل بر این اصل استواره که جلگه سیلابی و کانال رودخانه یه مجموعه واحد بوده و جلگه سیلابی یه قسمت از رودخانهه که کم مورد به کار گیری قرار می گیرد. براین پایه پهنا بندی سیلاب به تعیین ناحیه هایی در داخل سیلابدشت گفته می شه که واسه کاربری های جور واجور مثل فضاهای باز تفریحی، کشاورزی، محوطههای صنعتی و مسکونی و … مورد به کار گیری قرار می گیرند. همه نواحی سیلابدشت به قسمتهایی با خطرپذیری متفاوت به منظور کنترل کاربری و پیشرفت اراضی تقسیم می شن. پهنا بندی، واسه مشخص کردن اندازه خطرپذیری به سیلاببرای به کار گیری کنندگان متحمل سیل، شناسایی ناحیه ها واسه بیمه سیل و ایجاد محدودیت های اجباری کاربری در مناطق خطرپذیر قابل به کار گیری می باشه.
پهنا بندی معمولاً در نواحی مناطق پیشرفته و طبق نقشه های خطرپذیری صورت می گیرد و باید قدرت لازمبرای اعمال محدودیتهای به وجود اومده توسط اون وجود داشته باشه.
مدیریت پیشرفت سیلابدشت از اونجا نشأت گرفت که موسسأت دولتی و عمومی علاقمند به کنترل تغییرات مناطق در حال پیشرفت ( مثل تغییرکاربری اراضی، ساخت وسازها، تأسیسات پایه ای و چیزای دیگه ای به جز اینا) در سیلابدشت ها شدن. 
فنون به کار گیری شده در این جهت در اندازه مالی سرمایه گذاری کمتری می طلبد ولی در اندازه تعهدات فردی (هزینه های اجتماعی) هزینه بالایی در برداره.واسه موفقیت در جلوگیری از پیشرفت سیلابدشت، به تعهدات جمعی واسه انجام اقدامات لازم نیازه. 
اهداف کلان اینجور اقدامات محدود کننده ای به قرار زیره:
کاهش خسارات بالقوه مالی و مرگ ها جانی در آینده
تعیین و تشریح کاربری قابل قبول یا منطبق با شرایط از اراضی که در محدوده مشخص شده سیلابدشت قرار دارن و مهمتر از همه این که افزایش آگاهی عمومی و موسسات در مورد خطرپذیری نواحی سیل زده در سیلابدشت.
2-2-7- روشهای جور واجور پهنا بندی سیلاب 
روشهای موجود واسه جفت و جور نقشه های پهنا بندی رو می توان به 5 گروه کلی به توضیح پایین تقسیم بندی کرد:
روش مشاهده ای و به کار گیری داغاب سیلاب
مقایسه عکسهای هوایی منطقه
به کار گیری تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای امتحان از دور