لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  پروفسور لئوته می نویسد: امروزه دلایلی به دست آمده که دوباره به این نظریه جان بخشیده است و این امر را در اختلاف بزهکاری... ادامه

Continue Reading

و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:1- مشروعیت و ثبات ظاهری 2-سودمندی اقتصادی موقت 3-نابسامانیهای‏ اقتصادی 4-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا 5-رشد... ادامه

Continue Reading

است، از این رو است که امروزه مسئله بهداشت روان از اولویت های برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان جوامع است.سوم: این که کمرویی یک هیجان پنهان و نادیده گرفته شده است که در زندگی بسیاری از... ادامه

Continue Reading

2-16 رضایت زناشویی 2-16-1- تعریف رضایت زناشوییطبق تعریف، رضایت زناشویی به عنوان کارکرد و رفتار مناسب زن و شوهر طبق وظایف سنتی و شرعی و قانونی تعیین شده واسه هر کدوم از اونا به شکل قانون... ادامه

Continue Reading

این بیانات:«العدل افضل سجیّه عدالت برترین خصلت است.» «یوم العدل علی الظّالم اشدّ من یوم الجور علی المظلوم. روز عدالت بر ستمگر سخت‌ تر است از روز ستم بر مظلوم.»همان طور که اشاره شد... ادامه

Continue Reading