تاثیر طلاق و اعتیاد والدین در ارتکاب جرایم فرزندان۹۴- قسمت ۱۳

از آینده ظهور کند وجود دارد.) لذا این ترسها در ناخود آگاه کودک مدفون شده و در طول دوران زندگی

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۹

نتایج و پیشنهادهای تحقیق حاضر به شرح ذیل است:الف. نتایج: این تحقیق حاوی نتایج ذیل است: در این تحقیق مشخص

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۹

نتایج و پیشنهادهای تحقیق حاضر به شرح ذیل است:الف. نتایج: این تحقیق حاوی نتایج ذیل است: در این تحقیق مشخص

بیشتر بخوانید

منابع مقالات علمی : نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۱

اگر روایات و سخنان مفسران فریقین را [درباره محتوای کلمات] طبقه‌بندی کنیم و احتمال‌های گوناگونی را که در کلام آن‌ها

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۲

۲- مبنا و روش «تفسیر به رأى».۳- مبنا و روش «تفسیر اجتهادى یا عقلى».۴- مبنا و روش «تفسیر اشارى».۵- مبنا

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۲

۲- مبنا و روش «تفسیر به رأى».۳- مبنا و روش «تفسیر اجتهادى یا عقلى».۴- مبنا و روش «تفسیر اشارى».۵- مبنا

بیشتر بخوانید

دسته بندی علمی – پژوهشی : نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۵

۳٫ ۲٫ داوری و نقد در تفسیر قرآن، برخی مبانی میان شیعه و اهل سنت مشترک است و برخی خاص

بیشتر بخوانید

دسته بندی علمی – پژوهشی : نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۲۵

۳٫ ۲٫ داوری و نقد در تفسیر قرآن، برخی مبانی میان شیعه و اهل سنت مشترک است و برخی خاص

بیشتر بخوانید