بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۱۰

اختلاف قیمتی که بواسطه مسائل کیفیتی بین قیمت فروش عادی و قیمت فروشگاهی، به وجود میآید مربوط میشود به عدم

بیشتر بخوانید

علمی : بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۲۰

وضعیت عقد مشارکت مدنی از این هم نارساتر است. به طوری که یکی از مقامات بلند پایه بانکی در مورد

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۶

و) تأسیس بخش ویژه ای در بانک های مرکزی ، که علاوه بر دادن مساعدت های فنی به بانک های

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۳

۲ ـ ۱-۲-۲-۶- شاخص های مالیبانک به سه دلیل مهم باید به نسبت سرمایه به دارایی اش توجه کند .اول

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۰

وظایفی که بانک ها و دیگر مؤسسات مالی اسلامی بعهده دارند شبیه وظایفی است که بانکها و مؤسسات مالی متعارف

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۹

تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که نهادها و سازمان‌های‌جنبی بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در پیشرفت و گسترش بازارهای

بیشتر بخوانید

پژوهش – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۱

۱۹ ۲۲،۴ دیگر کشورهای خاورمیانه ۱۳ ۱۵،۳ آفریقا ۹ ۱۰،۶ اروپا و آمریکا ۸ ۹،۴ کل ۸۵ ۱۰۰ توزیع ناحیه

بیشتر بخوانید

پژوهش – بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۱۱

۱۹ ۲۲،۴ دیگر کشورهای خاورمیانه ۱۳ ۱۵،۳ آفریقا ۹ ۱۰،۶ اروپا و آمریکا ۸ ۹،۴ کل ۸۵ ۱۰۰ توزیع ناحیه

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۸

۱ ـ ۱ ـ ۵ ـ ۳ ـ ساختار موافقت نامه عمومی تجارت خدماتگاتس همانند گات ساختاری دو بخشی دارد

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـابعاداخلاقی ۵۳۲ ـ ۱-۲-۲-۴- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی ۵۳۲

بیشتر بخوانید