بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۱۰

اختلاف قیمتی که بواسطه مسائل کیفیتی بین قیمت فروش عادی و قیمت فروشگاهی، به وجود میآید مربوط میشود به عدم

بیشتر بخوانید

شناسایی و معرفی کتب خطی طبی و مؤلفین آنها از قرن۷ تا …

شفاءالامراض (۴۷۱۶۲) (فارسی)مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب (قرن ۹-۱۰ق.)مؤلف «مراه الصحه» در ۸۹۶ق.رساله ای

بیشتر بخوانید