فايل دانشگاهی – الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام

ابن هشام(م ۲۱۸)؛ زندگانی محمد(ص) پیامبر اسلام؛ ترجمه سیدهاشم رسولی؛ تهران: انتشارات کتابچی، چ۵، ۱۳۷۵. ابن‌منظور، لسان العرب، بیروت، دارالتراث

بیشتر بخوانید

فایل – تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)- قسمت ۳۴

(همان: ۲۲۶)با پیروزی انقلاب روسیه در اکتبر ۱۹۱۷م. به رهبری لنین، و با کنار رفتن تزار روس از صحنهی سیاسی

بیشتر بخوانید