بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر هزینه های کیفیت- قسمت ۱۰

اختلاف قیمتی که بواسطه مسائل کیفیتی بین قیمت فروش عادی و قیمت فروشگاهی، به وجود میآید مربوط میشود به عدم

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۴

به دلیل آزاد سازی ، بازارهای جهانی سریعا در حال تبدیل شدن به یک بازار واحد هستند واین امر فرصت

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـابعاداخلاقی ۵۳۲ ـ ۱-۲-۲-۴- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی ۵۳۲

بیشتر بخوانید