مقاله علمی با منبع : مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۲۲

۳-۱۸- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال مشاور اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان

بیشتر بخوانید

مقاله علمی با منبع : مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۲۲

۳-۱۸- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال مشاور اثبات این مطلب که مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن، به کارکنان

بیشتر بخوانید

متن کامل – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۲۰

در اجرای این قرارداد مشاور در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است، هرگاه کارکنان مشاور صلاحیت لازم برای انجام

بیشتر بخوانید

مقاله – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۲۱

ماده ۱۴- رعایت مقررات ایمنیمشاور باید بر عملکرد کارکنان خود نظارت نماید بنحوی که کارکنانش خدمات را به طور ایمن

بیشتر بخوانید

سایت مقالات فارسی – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۰

تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):در این فرض ثمن صریحاً در قرارداد اعلام نمیشود بلکه مدلول التزامی الفاظ و اعمال استعمال

بیشتر بخوانید

سایت مقالات فارسی – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۰

تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):در این فرض ثمن صریحاً در قرارداد اعلام نمیشود بلکه مدلول التزامی الفاظ و اعمال استعمال

بیشتر بخوانید

پژوهش دانشگاهی – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۹

لزوم وجود هریک از موازنه های مذکور به قدری اهمیت دارد که قانونگذار برای بر هم خوردن هریک از آن

بیشتر بخوانید

علمی : بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۲۰

وضعیت عقد مشارکت مدنی از این هم نارساتر است. به طوری که یکی از مقامات بلند پایه بانکی در مورد

بیشتر بخوانید

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی- قسمت ۹

تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که نهادها و سازمان‌های‌جنبی بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در پیشرفت و گسترش بازارهای

بیشتر بخوانید