نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۳۵

ب. نمایه روایاتپیامبر(ص): «لَن یُدخِلَ أَحَداً مِنکُم عَملُهُ الجَنّهَ»: ۱۶پیامبر(ص): «یا علی! منظور از «أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ» تو و

بیشتر بخوانید

نقد و بررسی چیستی، مبانی و روش تفسیر تطبیقی- قسمت ۳۵

ب. نمایه روایاتپیامبر(ص): «لَن یُدخِلَ أَحَداً مِنکُم عَملُهُ الجَنّهَ»: ۱۶پیامبر(ص): «یا علی! منظور از «أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّهِ» تو و

بیشتر بخوانید

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۶

ج- اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت و مقدار در فهرست بها

بیشتر بخوانید

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۷

صابر، دکتر محمد رضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۸۹٫ طاهرخانی، دکتر حسین،

بیشتر بخوانید