مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۱۳

در این مبحث به تبیین روش های سنتی و نوین تعیین ثمن میپردازیم.گفتار اول- روش های سنتی تعیین ثمن:در این

بیشتر بخوانید

مقاله دانشگاهی – مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری- قسمت ۷

پیمانکاری ساختمان، پل و راه سازی و تأسیسات دیگر. پیمانکاری حمل و نقل اشخاص، کالا و محمولات نفتی. پیمانکاری فروش

بیشتر بخوانید