. نظریه­های مدیریت دانش نظریه شرکت این نظریه، از نظریه­هایی است که قابلیت­های سازمانی را از هر نوع مورد توجه قرار می­دهد. این نظریه در اواسط دهه 1980 توسط آگوستین ارائه شد. خلاصه این... ادامه

Continue Reading