چون مساجد، مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی و…اقدام می کنند.در آموزش غیر حضوری با بهره گیری از امکانات کمک آموزشی همچون رسانه های جمعی، نمایشگاه ها، تولیدات چاپی نسبت به انتقال... ادامه

Continue Reading

یا گشت زنی پلیس.وانگهی، پژوهش ها نشان داده که خیلی از جرم ها بر پایه اطلاعات به دست آمده از بزه دیدگان حل و فصل می شود تا به کمک کارآگاهان و مأموران پلیس. همه بزه دیدگان باید به نظام... ادامه

Continue Reading

بخشیدیم. این کرامت اختصاص به انسان های درستکار و مؤمن ندارد و جنس بشر را صرف نظر از خوب یا بد بودن شامل می شود. در بند 6 اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا نیز آمده است: “جمهوری اسلامی نظامی... ادامه

Continue Reading

ایراد صدمه به شخص بزه دیده ایجاد می گردد، گاهی در اثر ورود صدمه جسمانی، دردهای روحی نیز بر وی عارض می شود. برای مثال بزه دیده ای که دچار آسیب جسمی شده است علاوه بر آسیب جسمی، دچار... ادامه

Continue Reading

دیدگان باید به کسانی که به دلیل ماهیت آسیب وارد شده یا عواملی مانند آنچه در ماده 3 آمده، نیازهای ویژه ای دارند، بیشتر توجه شود.ب-اصول و قواعد بین المللی ناظر بر عملکرد پلیسسازمان ملل... ادامه

Continue Reading

آن اذعان دارند. درحالیکه در تعریف مضیق به خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشاء ایراد خسارت در کانون توجه است. اشاره به این مطلب لازم است، بر خلاف نظریه برخی از اندیشمندان که دو تعریف را... ادامه

Continue Reading

ا ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣـﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﻭ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻣﺜـﻞ ﺍﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻛـﺎلاﻳﻲ ﺗﺠﻤﻠـﻲ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻲ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ... ادامه

Continue Reading

و حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده پرداخته است. فصل دوم دارای سه مبحث آگاهی و اقدام فوری پلیس، پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی و میانجیگری کیفری پلیس است. مبحث اول به دو گفتار... ادامه

Continue Reading

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  نماید متوقف خواهد شد». «شریفی، همان: 93».ماده 5 معاهده مذکور که اصل کمک متقابل در واکنش حمله مسلحانه را مقرر می‌نماید.... ادامه

Continue Reading

مخرب آن مخصوص یک کشور نمی‌باشد. و استفاده از سلاح اتمی منجر به نابودی بشریت می‌شود. بنابراین استفاده از آن غیر قابل قبول است. «خسروی، همان، 245-244».بند سوم: ضرورت یکی از شرایط اساسی... ادامه

Continue Reading