خرید پایان نامه : امنیت بین المللی

فضایی به منظور کشف سیاره های دیگر ومطالعات کیهانی و فضایی به فضا پرتاب می شوند. ماهواره ها به خاطر کاربرد گسترده تر نسبت به فضا پیماها از اهمیت استراتژیکی بیشتری برخوردارند. امروزه ماهواره ها باگردش به دور زمین انبوهی از اطلاعات متنوع را دراختیار کشورها قرار می دهند. ماهواره ها درفرآیند بهره برداری دولت ها از فضا ، نقش بسزا و انحصاری را ایفا می کنند و دست یابی به ساخت و فن آوری ماهواره های با کارایی بیشتر اصلی ترین قدم در بهره برداری و پژوهش های فضایی است. ماهواره ها را براساس مأموریت و نوع کاربردشان به هفت نوع اصلی طبقه بندی می کنند که عبارتنداز:1-ماهواره های ارتباطی و مخابراتی 2-ماهواره های هواشناسی 3-ماهواره های موقعیت یاب، GPSو ناوبری، 4- ماهواره های تحقیقاتی 5 – ماهواره های نظامی 6- ماهواره های جاسوسی 7- ماهواره های شناسایی که دراین مبحث تنها به ماهواره های نظامی و نقش برجسته آنها درامنیت ملی و بین المللی پرداخته می شود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی

ماهواره های نظامی شامل ماهواره های هواشناسی، ارتباطی، ردیاب و مشاهده زمین می باشند که برای مقاصد نظامی به کار می روند. برخی از این ماهواره ها که به ماهواره های جاسوسی نیز شهرت دارند، قادر به تشخیص پرتاب موشک ها، حرکت کشتی ها در مسیرهای دریایی و جا به جایی تجهیزات و ادوات نظامی در روی زمین می باشند. این ماهواره ها شبیه انواع تجاری آنهاست. با این تفاوت که داده های رمزداری را که فقط گیرنده خاصی بتواند آنها را کشف نماید، ارسال می نمایند. ماهواره های جاسوسی و نظامی همانند سایر ماهواره های تصویر بردار زمینی که کار عکسبرداری را به عهده دارند اما دوربین های بکار رفته درآنها از قدرت تفکیک بالاتری برخوردارند . ماهواره های نظامی وجاسوسی می توانند آرایش های جنگی در هر منطقه ازجهان را تشخیص دهند. چنانچه استفان ترنر درکتاب « پنهان کاری و دموکراسی» می نویسد درسال 1978 توانستیم به راحتی کشف کنیم که نیروهای کوبایی همراه با قوای اتیوپی آماده شده اند تا علیه سومالی وارد نبرد شوند. درسال 1979 قبل از حمله شوروی سابق به افغانستان مقامات مسئول را آگاه ساختیم که نیروهای شوروی آماده تهاجم به افغانستان شده اند درهمان سال به تجمع نیروهای چینی درمرز ویتنام پی بردیم و نیز درسال 1980 مشاهده کردیم که قوای شوروی سابق برای تهدید لهستان دست به تحرکاتی درمرز دو کشور زده اند. وی همچنین می افزاید سیستم فنی پیشرفته این ماهواره ها این امکان را به ما می دهد که اگر برخوردی بین دوکشور به وجود آید بتوانیم از جزئیات حرکات واقدامات نظامی طرفین آگاه شویم. همچنین درمورد کنترل تعهدات مربوط به توافقنامه های تسلیحاتی با چنان دقتی عمل می کنیم که درگذشته هرگز امکان آن وجود نداشته است. به خصوص راجع به توافقنامه های تسلیحاتی شوروی، که با مراقبت های دائمی از عملکرد آن ها می توانستیم بطور مرتب از وفاداری شوروی سابق به مفاد توافقنامه آگاه شویم. چنانچه به همین وسیله درسال 1979 به دومورد تخطی شوروی سابق از اجرای یک توافقنامه تسلیحاتی آگاه شدیم و با استفاده از عکسبرداری ماهواره ای وسیستمهای استراق سمع توانستیم ثابت کنیم که شوروی سابق به فاصله چند دقیقه در یک روز، دست به آزمایش یک موشک بالستیک و یک موشک ضد بالستیک زده است.
3 – 3 – سیستم های فضایی

با توضیحات فوق، اهمیت کاربرد فضا درمسائل نظامی، دفاعی و امنیتی به خوبی درک می شود. درمجموع کاربرد نظامی فضا را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد: اول آنکه فضا، به منظور حمایت و تقویت عملیات و برنامه ریزیهای نظامی عمده در روی زمین مورد استفاده قرار گیرد. دوم فضا را می توان به عنوان عرصه ای برای فعالیت های مستقیم نظامی در نظر گرفت. که این کاربردها را می توان تحت عنوان سیستم فعال و سیستم غیرفعال درنظر گرفت.

1 – 3 – 3 –سیستم فعال
هرسیستم فعال فضایی، یا به صورت جنگ افزار و یا به صورت جزء تفکیک ناپذیر سیستمهای جنگ افزاری به حساب می آید. این سیستم به طور مستقیم در جنگ های نظامی، دفاعی و امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد و خود جزء مهمی از سیستم دفاعی به شمار می آید. ماهواره های جاسوسی استراق سمع، ناوبری و سیستمهای دفاعی برای مقابله با آنها ازجمله ضد ماهواره ها بخشی از سیستمهای فعال فضایی قلمداد می شوند در حقیقت در سیستم فعال فضایی، محیط ماوراء جو به صورت بخش مهمی از میدان جنگ محسوب می شود.
2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال
درسیستم غیرفعال، فضا به خودی خود یک جنگ افزار نیست، بلکه به منظور حمایت از فعالیت های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد، یا به بیان دیگر، دراین سیستم فضا بطور غیرمستقیم در اختیار برنامه ریزیهای نظامی قرار می گیرد. در هر دو مورد فوق (سیستم فعال و سیستم غیرفعال) ماهواره ها نقش کلیدی دارند و کاربری نظامی فضا، براساس ماهواره هاست.
4 – 3 –آشنایی با موشک ضد ماهواره
سیستم های ضدماهواره یک اصطلاح گسترده است که شامل سیستم های سلاحی با توانایی زمین به فضا وفضا به زمین است . موشک های ASAT به طور کلی موشک های بالستیکی بادامنه متوسط(1RBM) هستند که می توانند هم پایه زمینی و هم پایه هوایی داشته باشند و برای تخریب ماهواره های در راستای اهداف نظامی طراحی شده اند. اخیرا دولت های محدودی توانایی ساختن چنین سلاح های را دارا می باشند. این دولت ها عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، روسیه و جمهوری چین. همچنین کشور هند نیز درسال 2009 خبر دستیابی خود به این سلاح را اعلام نمود. درطول جنگ سرد، دو ابر قدرت آمریکا و روسیه اعتماد زیادی به توانایی ها ودارایی های خود در فضا داشته و ماهواره ها درآن دوره نقش بزرگی در توسعه و پیشرفت راهکارهای امنیتی ملی این دولت ها ایفا کردند. توسعه و پیشرفت سلاح های ماهواره ای توسط هر دو کشور تا اوایل دهه 60 مصرانه مورد استفاده قرارگرفت. زیرا آنها آگاه بودند که ASAT پیشرفته موجود درانبار اسلحه و مهمات هرکدام سبب ایجاد یک جنگ روانی علیه رقیب آنها خواهد بود. ایالات متحده نیز با ایجاد برنامه ی ضد ماهواره ای خود که شامل ساخت موشک های ضد ماهواره ای پیشرفته بود خود را وارد عرصه رقابتی تازه نمود. اگرچه دراین زمینه تاریخ شفافی در دسترس نیست، اما عقیده براین است که آزمایش و توسعهASAT اتحاد جماهیر شوروی سابق ممکن است در اوایل سال 1962 آغاز شده باشد. توافق نامه محدودیت سلاح های استراتژیک (SALT) موقتا آزمایش این سلاح ها را به تعویق انداخت ولی تاریخ دقیقی از شروع مجدد این آزمایش ها در دست نیست.
درسال 1982 به نظر می رسید که هردو ابرقدرت مجهز به سیستم پیشرفته سلاح های ASATبودند .ازآنجا که مسائل مبهم بسیاری در استفاده از فضا تا به امروز باقی مانده است، دیگر استفاده های نظامی از فضا برای ابرقدرت ها به یک امر عادی تبدیل شده است و رقابت های ناحیه ای فزاینده ای در فضا توسط سیستم های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 2007 پکن توانایی سلاح ASAT خود را توسط تخریب ماهواره هوایی خود با موشک بالستیک به دنیا نشان دادند تا سومین کشور دارای تولید چنین سلاحی شوند. این آزمایش به دنبال عدم موفقیت چین، جهت کشاندن آمریکا به میز مذاکرات و همچنین پاسخ چین به نظریه برتری ایالات متحده در سیاست عملکرد فضایی انجام شد. این باور وجود دارد که اکثر فعالیت های نظامی فضایی چین در کشور تایوان هدایت می شود که این کشور نیز مشکوک به فراهم کردن توان نظامی –فضایی خود توسط تصاویر به دست آمده از ماهواره تحقیقاتی چین (Farma sat -2) می باشد . این فصل برروی مشروعیت یا امکان آزمایش های ASAT با توجه به مکانیسم های قانونی(منشور سازمان ملل) و به طور خاص تر پیمان فضا (1967) تمرکزدارد.
5– 3 –آزمایش موشک ضد ماهواره(بالستیک)چین
بعداز جنگ سرد یکی از رقبای اصلی ایالات متحده آمریکا درحوزه رقابت بر فضا کشور چین می باشد. چین درسال های اخیر پس از رقابت با آمریکا درعرصه های مختلف اقتصادی و تجاری، اکنون وارد عرصه فضا شده و دراین عرصه در برابر آمریکا قدرت نمایی می کند.
پرتاب موشک بالستیک چین به فضا زنگ خطری برای آمریکا بود. اگر چه این بار پرتاب این موشک با هدف انهدام یک ماهواره هواشناسی خود دولت چین انجام شد ا ما این احتمال وجود دارد که بار دیگر این پرتاب به هدف انهدام ماهواره های آمریکایی تکرار شود.
درخصوص اقدامات چین درفضا کمیته بررسی روابط آمریکا باچین بیان داشت که : موفقیت نظامی و فضایی چین بسیار فراتر از برآوردهای واشنگتن پیش می رود. این حادثه و موفقیت چین در این آزمایش نگرانی هایی را در واشنگتن به وجود آورد. عده ای درآمریکا که به وقوع یک جنگ واقعی بین آمریکا و چین (برسرتایوان یاهرموضوع دیگر) معتقد هستند دسترسی چین به کسب قدرت برتر فضایی را یک چالش برسرراه خود می دانند.
چین در11ژانویه سال 2007 با استفاده ازموشک ضدماهواره(ASAT)،یکی از ماهواره های هوا
شناسی خود را در مدار جو به علت فرسودگی و عدم قابلیت ادامه کاربری های مفید، باموفقیت، منهدم ساخت . بدین ترتیب این کشور به همتایان روسی وآمریکایی خود درعرصه قدرت برتر فضائی پیوست.

6– 3 –اهداف پکن از آزمایش موشک ضد ماهواره
چین اولین کشوری است که بعداز سال 1985 اقدام به انهدام ماهواره درفضا کرده است و پس از آمریکا و روسیه، سومین کشوری است که به فن آوری موسوم به جنگ ستارگان مجهز شده است. جالب است که این اقدام چین با انتقاد معدودی کشورها، درعرصه بین المللی روبروشده است. سخنگوی وزارت امورخارجه چین در پاسخ به اعتراض برخی از کشورها (ازجمله آمریکا، ژاپن، روسیه…)اعلام داشت:
هدف ما کشاندن آمریکا به میز مذاکره در زمینه جلوگیری از ورود تسلیحات نظامی به فضا بود. سخنگوی وزارت امورخارجه چین همچنین بیان داشت که پکن به شدت با نظامی سازی فضا مخالف است و ما نیز به شدت از انجام مسابقات تسلیحاتی درفضا جلوگیری می کنیم. این اقدام چین هرگز کشورهای آسیایی و غربی را تهدید نمی کند. اهداف دولت چین از چنین آزمایشی عبارتنداز:
اقدام برای از رده خارج کردن ماهواره فرسوده هواشناسی درشرایطی که این ماهواره قابل اعاده به سرزمین چین درشرایط امن نبود، ترغیب فعالیتهای بین المللی برای منع استفاده نظامی از فضا، تضمین امنیت ملی چین از طریق مقابله با هرگونه ماهواره جاسوسی که بدون موافقت قبلی چین از قلمرو جو یا ماوراء جو به عنوان وسیله کسب اطلاعات امنیتی ازاین کشور مورد استفاده قرارگیرد و حق دولت چین برای انهدام این گونه ماهواره ها درجهت دفاع ازتمامیت ارضی و امنیت ملی و همچنین شکست قدرت آمریکا و روسیه به لحاظ در انحصار داشتن قدرت فضایی برتر.

1 –6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا
افسرارتش چین، سرهنگ یائو یانزو داووس، اعلام داشت: شواهد موجود حاکی از آن است که کشورهای حاضر درفضا دراندیشه تسلیحاتی کردن آن هستند. پکن همانند گذشته خواهان آن است که در فضا صلح حاکم باشد ودیگر کشورهای جهان فقط به منظور استفاده صلح آمیز وارد فضا شوند. اما آمریکا و روسیه به دلیل توان برتر نظامی و فضایی، تاکنون ازروند انعقاد ترتیبات بین المللی برای تضمین صلح آمیز بودن کلیه فعالیت های فضایی و منع استقرار هرگونه سلاح درفضا حمایت نکرده اند. درنتیجه با این اقدام پکن کشورهای مذکور و همچنین جامعه بین المللی بیش از پیش با تهدیدهای فراروی امنیت فضا ودرنتیجه امنیت بین المللی آگاه شده وانتظار می رود که روند انعقاد یک پیمان خلع سلاح جامع وکامل تسریع شود. لازم به ذکراست که سیاست پکن تاکنون مبنی براستفاده نظامی وتسلیحاتی کردن فضا نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *