منابع تحقیق درباره رسانه های جمعی

رسانه ها حقیقتی است که امروزه همه جامعه شناسان و جرم شناسان به آن اذعان می نمایند. گذشته از تاثیرات مثبتی که رسانه ها می توانند در رشد و اعتلای شخصیت فردی و اجتماعی افراد و نیز بالا بردن سطح فرهنگ خانواده و جامعه داشته باشد ما در اینجا، به تاثیرات منفی این رسانه ها بر افراد خواهیم پرداخت. امروزه با گسترش فضای مجازی و امکان دسترسی به شبکه ی جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی، جرائم جدید حوزه سایبری نیز به لیست جرائم ارتکابی افزوده می گردد و آمار بالای این جرائم لزوم تمرکز بیشتر بر این عوامل را مشخص می سازد.
تفاوت های داده های فرهنگی بین رسانه های کشورهای مختلف با فرهنگ موجود در هر جامعه می تواند باعث بروز نوعی نابهنجاری و الگو برداری شود که در داخل جامعه ممکن است از آن به عنوان کجروی یاد شود. « از نقطه نظر عده ای از جرم شناسان وسائل ارتباط جمعی به دلیل اثراتی که بر فرهنگ و هنجارهای افراد بالاخص جوانان می گذارند، شدیدا مورد توجه و مورد مطالعه بوده و به عنوان یک عامل بزهکاری قلمداد می گردند. زیرا که این وسائل با داشتن پیام های ناصالح می تواند سرچشمه ی فساد و انحراف اخلاقی باشد. عده ای دیگر معتقدند که وسایل ارتباط جمعی نه تنها نقش منفی ندارد بلکه باعث آرام شدن و تسکین احساسات و تمایلات افراد گشته و آن ها با دیدن صحنه های خشونت یا داستان های غم انگیز یا عشقی و یا با دیدن فیلم های مبتذل ارضاء گردیده و دیگر دست به ارتکاب عمل خلاف نمی زنند.»
بسیاری از مردم با دیدن و شنیدن اخباری مرتبط با جرائم اتفاق افتاده در محیط پیرامونشان، احساس ناخوشایند دارند و رسانه ها نیز با استفاده از این حس کنجکاوی، به شرح و بیان وقایع جنایی می پردازند. رسانه ها این توان را دارند که خواسته یا ناخواسته افراد را به سوی بزهکاری فراخوانند.
در ادامه به بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرم و بزهکاری خواهیم پرداخت:
2-3-3-8-1 رسانه و نقش آن در تحریک به ارتکاب جرم:
رسانه ها گاهی به عنوان نهادی مورد پذیرش و دارای جایگاه اجتماعی قابل قبول افراد جامعه را به ارتکاب جرم، تحریک می نمایند. آن ها سعی در یکپارچه سازی مردم از نظر اجتماعی و فرهنگی دارند اما گاه این هدف خود سبب بروز جرائمی خواهد شد چراکه زنی که در یک بخش محروم از کشور زندگی می کند همان برنامه هایی را می بیند که آن هایی که در تهران هستند می بینند و چنین می پندارند که همه ی خانم ها اغلب همین گونه در آسایش و رفاه هستند او دارای فرهنگی است که خیلی از مواردی که در تلویزیون نشان داده می شود از نظر جامعه و مردان وی ضد ارزش است و او در یک تعارض قرار خواهد گرفت که این تعارض و عدم تطابق مضامین رسانه ها و با وضعیت مخاطبین خود سبب بروز انحرافات و اختلالاتی را فراهم خواهد کرد.
همچنین رسانه ها با اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز مانند نمایش تجملات خانم ها در تلویزیون بسیاری از خانم هارا ترغیب و تحریک خواهند کرد تا به هر روشی که شده است آن گونه زندگی کنند، که اغلب این موارد بنیان خانواده را از هم می پاشد.
گاه محتویات کتاب ها، مجلات و فیلم ها ذاتا شوک برانگیز، غیر مشروع، کریه و غیراخلاقی هستند و به لحاظ جنسی قدرت تحریک کنندگی بسیار بالایی دارند که باعقاید اخلاقی و معیارهای جامعه در تضاد می باشد و قصد آن ها تخریب باورهای مذهبی افراد جامعه می باشد. جایگاه تصاویر مستهجن و قدرت رسانه در مسحور کردن آدمی و از طرفی شهوت پرست انسان جایی برای این تردید باقی نمی گذارد که اثرات منفی این صنعت قبل از هرکس و هرچیز دامن گیر محیط خانواده ی هر فردی می شود که خود سرآغاز علت بسیاری از بزهکاری ها و قانون گریزی ها به حساب می آید.

همچنین اشاعه و رواج قهرمان پروری و خشونت های رسانه ای و کجروی های جنسی، از طریق رسانه های جمعی پدیده ای است که امروزه غیر قابل انکار است. ارائه صحنه های خشن در فیلم ها و سریال های تلویزیونی باعث می گردد افراد به خصوص جوانان و نوجوانان با الگو برداری کاذب دچار اختلال شخصیتی گردیده و خود را در غالب نقش های فیلم های خشن تصور کنند، وجود بازی های رایانه ای نیز در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان نقش بسیار مهم و در بسیاری موارد اثرات مخربی را به همراه دارد.
2-3-3-8-2 رسانه و نقش آن در تسهیل ارتکاب جرم:
رسانه ها گاه با نفوذی تدریجی و مشارکتی هدایت شده جلوه های گوناگونی از تخلف های قانونی و نابهنجاری های اخلاقی را به منصه ظهور می کشانند و از این طریق با عادی کردن این اعمال و شکستن قبح ذاتی آن بستر ارتکاب را برای مشتاقان و انگیزه مندان تسهیل می کنند.
در یک نظر کلی می توان دو جایگاه متفاوت از هم را برای رسانه های جمعی در امر تسهیل ارتکاب جرم تصور نمود. اول زمانی که فرد تحت فشارهای روحی و روانی و جنجال های درونی به عالم رسانه ها پناه می آورد و با مواردی رو به رو می شود که علی رغم تصورات باطنی اش بسیار راحت از سوی دیگران انجام و یا ترک می شوند.
در واقع در اینجا رسانه ها با به تصویر کشیدن مکرر جلوه هایی از بزهکاری و از آن مهم تر با عادی جلوه دادن انواع از بزهکاری ها، تماشاگر خود را به سویی سوق می دهند تا به این باور برسد که در اصطلاح با انجام یا ترک این باید و نباید شرعی یا قانونی توسط افراد هیچ خللی در نظم طبیعت وارد نمی شود بلکه گاهی اوقات با رنگ و لعاب دادن آن و یا توجیه های سینماگرایانه وقوع چنین فعالیتی را ضروری نیز می انگارند.
حالت دوم فرضی است که رسانه های جمعی خواسته یا ناخواسته به آموزشگاهی برای انجام بزه های گوناگون با طرق مختلف تبدیل می شوند. یعنی با ارائه تصاویری از بزهکاری های نوین در قالب فیلم های سینمایی، مستند و … و یا با ترسیم شیوه هایی بدیل و سودآور با زحمت و ریسکی کمتر این امکان را به فرد خاطی می دهند تا با یک الگو برداری موفق طرح مزبور را در سطح جامعه به واقعیت بپیونداند. از طرفی رسانه می تواند با عادی جلوه دادن بزهکاری و همچنین آموزش خواسته یا ناخواسته آن از طریق همسان سازی رسانه ای، مراتب ارتکاب جرم را برای مجرمان تسهیل نماید.
2-3-3-8-3 رسانه و نقش آن به عنوان ابزار وقوع جرم:

در این کارکرد، رسانه را به چشم ابزاری میبینیم که به وسیله ی آن جرم واقع می شود، درست مانند یک اسلحه ی آتشین در جرائم علیه تمامیت جسمی افراد و یا یک دستگاه تلفن برای ایجاد مزاحمت های تلفنی. از طرفی برخی از جرائم نیز هستند که با محدودیت موجودیت رسانه جرم انگاری شده اند که غالبا از آن ها تحت عنوان جرائم رسانه ای یاد کرده اند مانند، حمل، نصب، خرید، فروش و عرصه تجهیزات دریافت از ماهواره، ایجاد ایستگاه های رادیویی غیر مجاز و … . در دسته ی اول از این جرائم، عملیات مجرمانه با موضوعیت خاص و ابزاری مشخص صورت می پذیرد که صرفا استفاده از رسانه در آن برای بالا بردن ارزش جنایی عمل مزبور می باشد، چه بسا مواردی که عمل بدون دخالت رسانه ها نیز انجام شود ولی دلیل اهمیت آن برای ما همین کارایی رسانه است، هرچند در بعضی از موارد استفاده از رسانه رکنی از ارکان لاینفک آن جرم نیز قلمداد شده است. ولی در دسته ی دوم، اساس وجود این جرائم بسته به موجودیت گونه ای خاص از این رسانه هاست.
چراکه اگر این رسانه موجود نبود به طریق اولی چنین عملی نیز جرم انگاری نمی شد، درست مانند قانون هواپیمایی کشور که بعد از ورود صنعت هواپیمایی به ایران مورد تصویب قانون گذار قرارگرفت و قبل از آن محلی از اعراب نداشت.
همچنین گاه نمایش فیلم ها خود دربردارنده ی نحوه ی آموزش ارتکاب جرم است. مثلا دختری را نشان می دهد که از خانه فرار کرده و برای امرارمعاش خود سرقت می کند این مورد خود می تواند خیلی از دخترها را به این فکر بیندازد که اگر فرار کنیم و پولی نداشته باشیم می توانیم کیف قاپی کنیم یا مثلا خانمی را نشان می دهد که پخش کننده ی مواد مخدر است و زندگی بسیار مجللی دارد. در واقع این آموزش رسانه ای با ارائه ی راهکارهای مجرمانه به عنوان یکی از ابزارهای وقوع جرم عمل می کند.
امروزه می توان مشاهده نمود که افراد بدون ارتباط حضوری، از طریق وسائل ارتباطی جدید مانند اینترنت، شبکه های اجتماعی و تلفن با دیگران وارد ارتباطات گسترده ای می شوند. که این ارتباطات اگر با اهداف مجرمانه صورت گیرد، بسیار نا مطلوب و منفی می باشد.
در این گفتار ما به بررسی علل و عوامل جامعه شناختی بزهکاری پرداختیم ولی حتی اگر محیط و شرایط اجتماعی مستعد بزهکاری باشد بازهم به طور قطع نمی توان گفت موثر در بزهکاری اند، چراکه بسیاری از افراد در همین محیط رشد و مدارج ترقی را سپری می کنند، بی آنکه رفتار مجرمانه در پرونده ی آن ها ثبت شده باشد.
فصل سوم
عوامل بزهکاری زنان
در بند نسوان قم
3-1 تحلیل داده ها
در این مبحث به ارائه داده های جمع آوری شده در زمینه ی بزهکاری زنان در شهر قم پرداخته می شود. روش تحقیق حاضر پیمایشی است و با تکنیک پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده و میزان اثر گذاری عوامل بروز جرم را مورد سنجش قرار داده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر تعداد 100نفر از زنان محبوس در بند نسوان زندان لنگرود قم(تنها مرکز نگهداری زنان بزهکار در شهر قم) در اسفندماه سال1393 می باشد که به عنوان نمونه های تصادفی از کل زندانیان زن انتخاب شده است.
بعد از جمع آوری آمار و اطلاعات اولیه از زنان زندانی، تمام جامعه ی آماری به عنوان حوزه ی پژوهش میدانی مورد بررسی قرار گرفت، لذا در این باره نمونه گیری صورت نگرفت و اطلاعات همه ی 100 پرسشنامه ی توزیع شده، جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
پرسشنامه، حاوی 8 سوال در زمینه ی مشخصات عمومی پاسخ گو، 18سوال در زمینه ی اطلاعات مربوط به خانواده ی پدری و 12 سوال در زمینه ی اطلاعات مربوط به خانواده ی شخصی فرد بزهکار می باشد.
این اطلاعات پس از جمع آوری در جدول هایی دسته بندی شده اند که در اینجا به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آن می پردازیم.
همان طورکه درجدول شماره 3-1مشاهده می شودیافته های تحقیق نشان می دهدکه درکل،درخصوص مولفه میزان سن ملاحظه می شود که بیشترین فراوانی بزهکاری مربوط به قشرجوان است. از میان 93 نفر پاسخ داده به این سوال بالاترین میزان ارتکاب جرم در بین زنان در سنین30- 18 صورت گرفته است که تعدادشان 44 نفر می باشد.همچنین از میان95 نفر ازپاسخ دادگان درموردمحل تولدشان تنها 31نفر متولد استان قم بوده اند و 64 نفر بقیه متولد استان تهران، سایر شهرهای کشور و یا از سایر کشورهابوده اند. مشاهده می شود که بیش از نیمی از بزهکاران مهاجر بوده اند و این مهاجرت و اثرات آن رابطه مستقیمی با بزهکاری زنان داشته است. در مورد میزان تحصیلات بزهکار و والدینشنتیجه ی آماربه دست آمده است این گونه است که بین سطح تحصیلات و بزهکاری رابطه ی معناداری وجود دارد، به این معنا که هرچقدر سطح تحصیلات بالاتر باشد به همان میزان احتمال بزهکاری کمتر است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانگونه که مشاهده می شود میزان دارا بودن تحصیلات دانشگاهی در میان بزهکاران و والدینشان بسیار کم و انگشت شمار است. در سطح تحصیلی مادران بیسوادی بالاترین فراوانی و در سطح تحصیلی پدران و نیز خود بزهکاران سطح زیردیپلم، که بسیاری ازآن ها سواد در حد خواندن و نوشتن دارند، بیشترین آمار را دارا می باشد. در خانواده هایی که پدر و مادر بیسواد هستند و یا از سواد کمی برخوردارند به علل گوناگون، محیطی جرم زا برای فرزندان مهیا می شود. در این گونه خانواده ها به علت نداشتن تحصیلات معمولا پدر و مادر به تحصیلات فرزندان خود مخصوصا دختران توجه خاصی ندارند و چون اکثرا از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *