می¬شنود صلاحیت آن را نداشته باشد نمی‌توان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.( ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی : هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو... ادامه

Continue Reading

( شنیدن ) است. شهادت بالسمع در محدوده شهادت است و شهادت در اقرار و عقد و ایقاع نیز جزو این مقوله بوده همانگونه که شهادت در حکم نیز چنین می‌باشد . البته ممکن است در برخی موارد ( مانند... ادامه

Continue Reading

در پیشبرد پایان نامه مرا هدایت کرده و راهنمایی نمودند،ابراز دارم. مراتب سپاس وقدردانی خود را خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی اکبر ایزدی فرد که مسئولیت مشاوره پایان نامه... ادامه

Continue Reading

مستقیماً آزمون نمی شود بلکه حالت منفی آن به عنوان فرضیه صفر۴۴ شناخته می شود مورد آزمون قرار می گیرد. برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با... ادامه

Continue Reading

خوششان نمی آید۴. نوع قراردادی – این عده احترام خاص برای حفظ قوانین و مقررات قائلند و بخوبی به کنترل خویش قادر می باشند . دوستدار نظم و ترتیب هستند ، از موقعیت های پیچیده گریزانند و... ادامه

Continue Reading

زمینه‌های مورد نیاز کارآفرینان جوان جهت مشاوره عبارتند از:قوانین، مالیات، تامین مالی، کنترل، حسابداری هزینه سازمان، ساختار، فنّاوری ISO 900 تجزیه و تحلیل علمی و… ۲- برنامه... ادامه

Continue Reading

گرفته شوند.(همان منبع ) ۲-۲-۱۷- آموزش کار آفرینی و نقش مراکز علمی دانشگاهی اواخر دهه ?? میلادی، اولین کشوری که در این زمینه خیلی کلاسیک کارکرد و ترویج فرهنگ کار آفرینی را از سطح... ادامه

Continue Reading

کارآفرینی بر دانش کسب وکار، انگیزش و رغبت شغلی دانشجویان ضروری می باشد . ۱-۴-اهداف تحقیق هدف اصلی: شناخت میزان اثر بخشی دوره های آموزشی کارآفرینی بر روی دانش مدیریت کسب وکار، انگیزش... ادامه

Continue Reading