خرید پایان نامه : پردازش اطلاعات

شیء مورد بررسی قرار می گیرد. کیفیت تصویر در فن آوری دریافت از راه دور به دقت سیستم بستگی دارد .
در این فن آوری قابلیت تفکیک پذیری حس گرها بطور کلی در مقیاس متر اندازه گیری می شود . بطور کلی ماهواره های دریافتاز راه دور توانایی شناسایی تصویر یک جفت پا را نیز دارند .
فن آوری دریافت از راه دور کاربردهای فراوانی از جمله؛ بررسی آلودگی هوا، بررسی ماهی گیری در اقیانوس ها و طرح های کاربردی دیگر را دارد. در کنار موارد کاربردی ذکر شده، همچنین می توان از این فن آوری در مقاصد نظامی از جمله شناسایی اهداف نظامی و تحقیق و بررسی وفاداری دولت ها به پیمان های کنترل سلاح را نیز نام برد. این فن آوری در ابتدا توسط ابر قدرت های فضایی (آمریکاو روسیه)و فقط در موارد نظامی و اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گرفت. این روند تا سال 1972، زمانی که آمریکا اولین ماهواره ی فن آوری منافع زمین خود را به فضا فرستاد ادامه داشته و از آن پس بود که اطلاعات به دست آمده از طریق این فن آوری تجاری شدند. پس از فرستادن این ماهواره به فضا توسط آمریکا، دیگر کشورها نیز شروع به فرستادن ماهواره های خود به فضا با هدف بدست آوردن تصاویر دریافت از راه دور، با جنبه تجاری آن کردند. در سال 1973، کمیسیون فرعی کمیته استفاده ی صلح آمیز از فضا کار کردن بر روی قوانین لازم جهت کنترل تصاویر بدست آمده از سیستم دریافت از راه دور را در دستور کار خود قرار داد. چندی پس از آن، این کمیته 15 ماده قانونی را جهت کنترل استفاده از تصاویر بدست آمده تصویب کرد.
ماده سوم قطعنامه 65/41 مورخ 3 دسامبر 1986 مجمع عمومی سازمان ملل بیان می کند که:
فعالیت های دریافت از راه دور باید مطابق با قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، معاهده فضا و قوانین مربوط به اتحادیه ارتباط از راه دور انجام شود . این قانون به وضوح بیان می کند که فعالیت های دریافت از راه دور می بایست الزامات معاهده ها و قوانین ذکر شده را برآورده سازند. از آنجا که فعالیت های دریافت از راه دور به تفسیر و انتشار اطلاعات دریافتی اشاره دارد، دو سوال در اینجا مطرح می شود؛ که آیا فعالیت های ناشی از توزیع تصاویر دریافت از راه دور باید با “اهداف صلح آمیز ” ذکر شده در معاهده فضا مطابقت داشته باشد و آیا استفاده از چنین تصاویری برای اهداف نظامی در تضاد با روح معاهده فضاست یا خیر؟ شاید به نوعی تلاش برای پاسخ دادن به این سوالات بی ثمر باشد زیراهیچ تعریف شفافی از واژه “صلح آمیز ” توسط طراحان معاهده فضا وجود ندارد. این تصاویر برای جمع آوری اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرند که می تواند هم منجر به یک حادثه صلح آمیز و هم غیر صلح آمیز گردد. اگر این تصاویر، توسط گروه های فرصت طلب تحلیل و بررسی شوند، بی شک یک حادثه ی غیر صلح آمیز راه اندازی خواهد شد.
علاوه بر این، تجاری کردن تصاویر دریافت از راه دور تقریبا کنترل بر روی اطلاعات بدست آمده از این تصاویر را غیر ممکن می سازد. حتی اگر دولت ها قادر به کنترل انتشار نخستین تصاویر باشند (به عنوان مثال منع توزیع جهت اهداف نظامی) هیچ راه امکان پذیری برای کنترل بعدی این تصاویر، پس از فروش آنها وجود ندارد.

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور
بر اساس این اصول، که بر پایه اصل “آسمان باز” استوار شده، هر کشوری حق دارد از فضاء ماوراء جو سایر کشورها بهره برداری نماید. در واقع طبق این معاهده فضا مانند دریاهای آزاد، میراث مشترک بشری است و بر این اساس ماهواره های هر کشوری می تواند بدون مجوز از کشورهایدیگر تصویر برداری نماید و کشورهای دارنده این نوع ماهواره ها می توانند از اطلاعات بدست آمده درباره کشورهای دیگر جهت برنامه ریزی و رسیدن به اهداف نظامی،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بهره برداری نمایند.
اصل اول:
الف-واژه”سنجش از راه دور” به معنای اندازه گیری سطح زمین از فضا با استفاده از خواص الکترو مغناطیس ساطع شده، انعکاس داده شده و یا منحرف شده از پدیده های موجود در سطح زمین به منظور بهبود مدیریت منابع طبیعی، استفاده از زمین و حفاظت از محیط زیست می باشد.
ب-واژه “اطلاعات اولیه”مجموعه اطلاعات خامی است که توسط سنسور موجود در شیی فضایی جمع آوری شده و توسط سیگنال الکترومغناطیس یا فیلمهای فتوگرامتری یا نوارهای مغناطیس به زمین ارسال یا تحویل داده شده است.
ج-واژه”دادههای پردازش شده” به معنی محصولات منتج شده از پردازش اطلاعات اولیه می باشد که برای تهیه اطلاعات کاربردی مورد نیاز است.
د-واژه “اطلاعات آنالیز شده” به معنی اطلاعات منتج شده از تفسیر محصولات پردازش شده، داده های ورودی و دانش از منابع دیگر می باشد.
ه-واژه” فعالیت های ازراه دور”به معنی کار بر روی سیستم های فضایی دریافت از راه دور، جمع آوری و دریافت داده های اولیه و ایستگاههای ذخیره سازی،فعالیت در پردازش داده هاو تفسیر و توزیع داده های پردازش شده می باشد.
اصل دوم:
فعالیت های دریافت از راه دور باید در جهت منافع و علاقه تمام کشورها بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادی، اجتماعی یا علمی و پیشرفت های فنی آنها باشد، به ویژه باید در جهت نیازهای کشورهای در حال توسعه باشد.
اصل سوم:
فعالیت های دریافت از راه دور باید در راستای قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و اهداف و اصول مندرج در معاهده فضا باشد.
اصل چهارم:
فعالیت های دریافت از راه دور باید بر اساس اصول موجود در معاهده فضا و در راستای منفعت کل بشریت باشد. این اصل بدون هر گونه تب
عیض بین دولت ها می بایست اعمال شود. همچنین این فعالیت ها می باید با در نظر گرفتن اصول حاکمیت دولت ها و سلامتی انسان ها و منابع طبیعی و قوانین بین المللی صورت پذیرد.
اصل پنجم:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دولت ها می بایست این گونه فعالیت ها را با همکاری بین المللی انجام دهند. آنها باید فرصت را برای دولت های دیگر با شرکت دادن آنها در این گونه فعالیت ها فراهم آورند. چنین مشارکتهایی باید منصفانه و بر اساس ضوابط قابل قبول برای دو طرف باشد.
اصل ششم:
برای افزایش منافع حاصله از این گونه فعالیت ها، دولت ها از طریق توافقات یا روش های دیگری به جمع آوری اطلاعات و ایجاد ایستگاههای جهت ذخیره سازی و پردازش و تفسیر این اطلاعات، در چهارچوب توافق شده تشویق می شوند.
اصل هفتم:
دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیت ها ،باید شرایط همکاریهای فنی با سایر کشورهای علاقه مند را بر اساس توافقات دو طرفه فراهم کنند.
اصل هشتم:
سازمان ملل و آژانسهای مرتبط با آن، باید همکاری های فنی و هماهنگی های لازم را در زمینه این گونه فعالیت ها ارتقاء دهند.
اصل نهم:
باتوجه به اصل چهارم توافق بر ثبت اجسام فرستاده شده به فضا و موضوع اصل یازدهم معاهده فضا، دولتی که یک برنامه سنجش از راه دور را انجام می دهد بایستی دبیر کل سازمان ملل را مطلع سازد.
اصل دهم:
سنجش از راه دور باید در راستای حفاظت از محیط زیست و ارتقاء آن باشد. دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیتها، چنانچه اطلاعت خاصی درباره دفع آسیب های محیط زیست در دست دارند می بایست این اطلاعات را به دولت های مرتبط اعلام نمایند.

اصل یازدهم:
دریافت از راه دور باید حفاظت از انسان در برابر حوادث طبیعی را ارتقاء دهد. دولت های شرکت کننده در این گونه فعالیت ها چنانچه اطلاعات پردازش شده یا اطلاعات تحلیل شده مشخصی دارند که ممکن است برای دولت هایی که دچار حوادث طبیعی شدهاند یا در معرض حوادث طبیعی قریب الوقوع هستند مفید باشد، باید به دولت های مرتبط فوری ارسال نمایند.
اصل دوازدهم:

به محض اینکه داده های پردازش شده مربوط به کشور دیگری بدست آمد، باید دولت مزبور به این داده ها بدون تبعیض و با هزینه معقول دسترسی داشته باشد. دولت های در حال توسعه باید به اطلاعات تحلیل شده مربوط به کشور خودشان که در اختیار دولت های دیگری که مشغول به انجام این گونه فعالیت ها می باشند، طبق اصول و ضوابط مشخصی به همراه جزییات و نیازشان دسترسی داشته باشند.
اصل سیزدهم:
دولتی که در حال انجام فعالیت های دریافت از راه دور است، باید به محض تقاضای کشوری که قلمروش تصرف شده وارد مذاکره شود تا فرصت برای شرکت کشور مزبور و تسهیل کار و سود برای طرفین فراهم شود.
اصل چهاردهم:
با عدم قبول ماده ششم معاهده فضا، دولت ها مسوول فعالیت های ماهواره های سنجش از راه دور خود در عرصه بین المللی می باشند و فعالیت های این ماهواره ها باید بر اساس اصول و قوانین بین المللی تنظیم گردد، صرف نظر از آنکه این فعالیت ها توسط سازمان های دولتی و یا غیر دولتی انجام شود.
اصل پانزدهم:
هر اختلافی که از کاربرد این اصول منتج شود، باید به طریق مصلحت آمیز بین دولت ها، حل و فصل گردد.

-1-5تعاریف سنجش از راه دور
پیش از تصویب قطعنامه 4165 در سال 1986توسط مجمع عمومی سازمان ملل، تعاریف متعددی برای سنجش از راه دور وجود داشته که به طور کلی محتوای آنها بسیار شبیه به یکدیگر بود. برخی از این تعاریف عبارتند از:
الف-مجلس کمیته نمایندگان آمریکا در مبحث کیهان شناسی دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرده:”بدست آوردن اطلاعات در مورد اشیاء یا پدیده خاص، که دستگاه جمع آوری اطلاعات در تماس نزدیک با موضوع تحت بررسی نمی باشد” . این تعریف، یک تعریف گسترده است که حتی می تواند آزمایش پزشکی با اشعه ایکس یا حرکت کشتی ها با هدایت راهداری را نیز شامل شود.
ب-کمیته سازمان ملل در جلسه دوم خود درسال 1973، در خصوص استفاده دایمی از فضا اعلام کرد که:”دریافت از راه دور یک روش شناسایی طبیعت و ویژگی ها آن، در سطح یا زیر سطح زمین به طریق مشاهده از فضا اطلاق می شود.” در حال حاضر چنین روشی با انتشار و انعکاس پرتوهای الکترومغناطیسی انجام می شود. این تعریف، تعریفی بسیار دقیق تر است که به دنبال توصیف یک عملیات فضایی خاص است.
ج-در سال 1987 اس همپنیس ، در دانشگاه کشاورزی وجنینگن در هلند دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرد: ” به اطلاعات جمع آوری شده به وسیله حس گرها از اشیاء، مواد وموقعیت قرار گرفتن آنها در زمین و پردازش چنین اطلاعاتی برای معرفی عناصر. این یک تعریف عملکردی است که تکیه بر کنترل و پردازش اطلاعات دارد.
د-در سال 1982 دریافت از راه دور را اکتشاف و بررسی منابع زمین از طریق حس گرهای نصب شده بر روی هواپیماها و ماهواره ها تعریف کرده است. این یک تعریف مختصر است که به نظر می رسد تاکید بر استفاده از حس گرها دارد .
در نهایت، در سال 1986 مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه شماره 4165 دریافت از راه دور را اینچنین تعریف کرده است: دریافت اطلاعات موجود در سطح زمین از فضا به وسیله استفاده از امواج الکترو مغناطیسی ساطع شده از اشیاء مورد نظر، با هدف پیشرفت مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست .
صرف نظر از این تعاریف، بهتر است که دریافت از راه دور را به عنوان مشاهده اشیاء بدون تماس فیزیکی از یک موقعیتی در فضا با هدف نظارت بر مشاهدات دانست.
6-1-کاربرد های نظامی و غیر نظامی ا زاطلاعات سنجش از راه دور
پتانسیل استفاده از اطلاعات دریافت از راه دور بی حد واندازه است. امروزه تقریبا تمام پیشرفت ها در فن آوری دریافت از راه دور شامل هر دو کاربرد نظامی و غیر نظامی این فن آوری می شود. باید به خاطر داشت که در ابتدا استفاده از این فن آوری در راستای اهداف نظامی دولت ها بود. بطور کلی می توان کاربردهای اطلاعات سنجش از راه دور را در دو مقوله غیر نظامی و نظامی مورد بررسی قرار داد:

کاربرد غیر نظامی
از مصادیق و کاربردهای علم نوین سنجش از دور می توان به استفاده آن در هیدرولوژی و منابع آب و اکتشاف منابع آب زیر زمینی، نجوم،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *