دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: اعراب و اسرائیل

تغییر و تعدیل در نظام توزیع قدرت و اختصاص سهمی به گروههای محروم از قدرت حل و فصل شد. اهمیت این واقعه در ان بود که این جریان مخالفت فزاینده فرقه های مسلمان با استیلای مسیحیان مارونی و دلسردی و نا امیدی طبقه ی تهیدست شهری و محررومیت انان از مواهب رونق و رفاه اقتصادی را نشان داد. اما این حوادث نیز از نظر سیاست خارجی هم مهم بود زیرا اعتراضات و مخالفتهای مردمی به همسویی دولت با سیاستهای غرب در منطقه را بیان میکرد. برخی سیاستهای مارونی ها از قبیل “پذیرش دکترین ابزنهاور و مخالفت با پان عربیسم و مظاهر ان” و مثلا امتناع از ورود به اتحادیه ی کشورهای عرب چه با مشارکت مصر یا سوریه و یا به همراه اردن و عراق به عنوان همسویی و هم پیمانی انان با غرب تعبیر میشد. فراخوان جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر برای اتحاد اعراب طنین پر جاذبه ای در لبنان داشت به ویژه در میان توده های شهری که از سیاستهای سران مسیحی کشور و بر کنار ماندن لبنان از خط فکری و روند کلی سیاسی ان روز در جهان عرب نا خشنود بودند.همانطور که اشاره شد کودتا در عراق و سر نگونی خاندان سلطنتی هاشمی از سریر قدرت موجب بروز شورشها و نا ارامی هایی درلبنان شد . زیرا به نظر میرسید این حادثه نیز در جهت اهداف غرب و مقابله با پان عربیسم پر اوازه ناصر طراحی شده است. ارتش ظاهرا از فرو نشاندن نا ارامی هاو برقراری ارامش در کشور ناتوان بود . بنابراین بنا به درخواست کامیل شمعون رئیس جمهور لبنان تفنگداران دریایی امریکابرای برقراری ارامش وارد بیروت شدند. شورش مهار شد اما دو جریان بودند که در داخل لبنان ساختار سیاسی را تهدید میکردند ،تحریکات توده های تهیدست شهری و نفوذ و مداخله بازیگران خارجی که از سوی گروهها و فرقه های رقیب ترغیب شده بودند. این دو عامل سرانجام نیز شیرازه نظام و ساختار داخلی لبنان را از هم گسست.
اکنون با نگاهی به گذشته می توان دریافت که جنگ داخلی لبنان ریشه در حوادث سال 1958 داشت و این حوادث نموداری از عمق شکافها وگسستهای جامعه لبنان بود . در لبنان همه چیز ظاهرا خوب پیش می رفت :ازادی سیاسی نسبی وجود داشت مناسبات تجاری پس از جنگ جهانی دوم بر اساس اصول مورد نظر لیبرالیسم رونق چشمگیری داشت تقسیم قدرت میان فرقه های مختلف ظاهرا موفق عمل کرده بود و دولت مداخله چندانی در امور اقتصادی نمیکرد. دولتمردان لبنانی سعی میکردند این مسئله حیاتی که لبنان تا چه اندازه دارای هویت عرب بود و تا چه اندازه دارای هویت لبنانی را به کناری بگذارند.
تحلیل های بسیاری درباره علل بروز جنگ داخلی و خونین در لبنان عنوان شده است.مثلا اینکه ایا این جنگ پدیده ای داخلی بود که در ادامه مخالفت فرقه های مختلف با سلطه ی مارونی ها با ساختار سیاسی لبنان به وقوع پیوست یا پناهنده شدن فلسطینیان اواره به خاک لبنان و در پی ان ورود بازیگران خارجی به صحنه ی داخلی لبنان این کشور را نیز به گرداب مناقشه اعراب و اسرائیل کشاند و اتش جنگ داخلی را روشن کرد، اکثر مفسران معتقدند انچه جنگ داخلی 15 ساله را در لبنان شعله ور کرد، درگیری و برخورد میان فالانژهای مسیحی از یک سو و چریک های فلسطینی و متحدین انها در جنبش ملی پان عرب لبنان از سوی دیگر در اوریل 1975 بود . این واقعه موجب سقوط دولت انحلال ارتش هرج و مرج داخلی و نهایتا وقوع جنگ و نبرد تمام عیار مخیان مسیحیان و مسلمانان گردید.بی شک حضور اوارگان فلسطینی در لبنان خود تا حدی مخل ثبات و ارامش کشور بود . تا ان زمان شمار پناهندگان که بویژه از سال 1971 و در پی ورود رهبران ساف و چریکهای فلسطینی رانده شده از اردن به لبنان بشدت سیاسی شده بودند بالغ بر 300 هزار تن میگردید، اما تا قبل از این جریانات نیز دولت لبنان ناخواسته با اسرائیل درگیر شده بود زیرا علیرغم آنکه” کماندو های فلسطینی تعهد دادند که از خاک لبنان برای حمله به اسرائیل استفاده نکنند” دولت لبنان قادر به مهار کردن کماندوها ی فلسطینی که جنوب لبنان را به صورت پناهگاهی برای شبیحون به اسرائیل دراورده بودند نبود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در واقع از سال 1969 دولت لبنان کنترل و حاکمیت خود را بر نواحی جنوب از دست داده یود و این مناطق عمدتا در اختیار چریکهای فلسطینی بود. در ان زمان نواحی جنوب سرزمین فتح نامیده میشد زیرا فلسطینی ها با برخورداری از حمایت جهان عرب نوعی وضعیت دولت در دولت ایجاد کرده بودند ،اسرائیل نیز در تلاشی بیهوده برای وارد اوردن فشار بر لبنان برای مهار کردن حملات چریکها عملیات تلافی جویانه اش را علاوه بر فلسطینی ها همزمان متوجه مردم لبنان نیز میکرد. اسرائیل بعدها این تاکتیک را هنگام عقب نشینی از جنوب لبنان در 31 سال بعد نیز به کار گرفت.
مسئله فلسطین و مناقشه اعراب و اسرائیل بازتابی گسترده در درون لبنان داشت و عامل مهم اگر نه مهم ترین عامل در وخامت و تداوم بی ثباتی در جمعه اساسا بی ثبات لبنان و ناکارکردی دولت و دامن زدن به جنگ داخلی محسوب می شد. یک دولت قومی و با ثبات شاید می توانست به نحوی به مسئله پناهندگان فلسطینی و پیامدهای ان کنار بیاید اما دولتی این چنین بی ثبات و ضعیف که رهبرانش از منطقه و تحولات ان فاصله گرفته بودند و ارزوی بازگشت به دوران حاکمیت مارونی ها و لبنان کوچک را در سر می پروراندند پاسخی برای مسئله مهار نیروهای لجام گسیخته که اشوبهای فرقه ای و ناسیونالیسم پرشور و فراگیر عرب انان را بر می انگیخت نداشت. همکاری توافقی میان مسیحیان مارونی و مسلمان سنی نیز تحت فشار برخی مسائل ناچارا کنار گذاشته شد.در وحله ی اول یکی از این مسائل این بود که در مورد فلسطینیان چه سیاستی را باید در پیش گرفت ، از نظر مسیحیان راه حل مسئله برخورد نظامی بود. اما مشکل اینجا بود که هیچ یک از رهبران و سران سنی حاضر به پذیرش ان نبودند . با وجود ساختار نظامی ارتش که در ان افسران عالیرتبه از مسیحیان و سربازان از مسلمانان بودند میتوان تصور کرد که رویارویی چنین ارتشی با جنبشی که از حمایت چشمگیر توده های مسلمان عرب در داخل و خارج از لبنان برخوردار بود(جنبش فتح)چقدر مشکل است. همه اینها به کنار احتمال مداخله نظامی نیروهای سعودی به نفع فلسطینیان و مسلمانان و جنبش پان عرب نیز چندان دور از تصور نبود. با وجود همه ی این مسایل تعجبی ندارد که دولت لبنان در چنین موقعیتی با چشم اندازی تیره و تار از وقایع احتمالی بر سر راهش سردرگم و ناتوان از تصمیم گیری بود ، عاقبت نیز این وقایع به تحقق پیوست.
از 1975 به این سو به جز دوره هایی از فروکش کردن تشنج ها و وقفه در ان لبنان درگیر جنگی ویرانگر و خونین بود ، بازیگران خارجی مثل سوریه ایران اسرائیل غرب و سازمان ملل متحد نیز به نحوی درگیر باتلاق لبنان و کشمکشهای فرقه ای ان شدند که خود بواسطه ی مداخلات خارجی بیش از پیش رو به وخامت میرفت. لبنان اکنون تبدیل به اوردگاهی در متن مناقشه اعراب و اسرائیل شده بود . از طرف دیگر سوریه نیز با اعزام و استقرار نیروهایش در لبنان یا از طریق حمایتهایی از گروههایی مثل شیعیان عضو امل و شبه نظامیان فلسطینی با اسرائیل در حال جنگ و گریز بود. حضور چند هزار تن از نیروهای ارتش منظم و حرفه ای سوریه خود بخود ازادی عمل را از دولت لبنان سلب کرده بود.
اسرائیل با حملات تهاجمی و تلافی جویانه علیه فلسطینی ها و اشغال بخشی از جنوب لبنان و سر انجام با تهاجم نظامی به لبنان در سال 1982 قصد داشت فلسطینی و حامیان عرب انها را در جنوب لبنان را نابود سازد یا حداقل به بیطرفی بکشاند . “یکی از هولناک ترین جنایات فالانژهای مسیحی در ان زمان رخ داد و ان واقعه ی قتل عام بیرحمانه 2000 زن و کودک و غیر نظامی فلسطینی در اردوگاههای اوارگان صبرا و شتیلا بود و نیروهای اسرائیلی که اردوگاه را به بهانه کشف و خنثی سازی حملات تروریستی محاصره کرده بودند دست انان را در انجام این جنایت باز گذاشتند.”
فلسطینی ها در عین حال که زیر ضربات ارتش اسرائیل قرار گرفته بودند در درون خود نیز دچار نفاق و دو دستگی بودند و بر سر احراز برتری جنگ قدرتی میان انها درگرفت که نهایتا منجر به درگیری های شدید تر و خروج یاسر عرفات رهبر ساف و 4000 چریک فلسطینی عضو ساف از لبنان شد . ساف در تلاش برای حضور دوباره در لبنان با مخالفت شدید سوریها مواجه شد.

سوریها با حمایت از متحدان خود در حزب امل انان را علیه حامیا ن فلسطینی عرفات شورانده بودند و این جریان بر شدت و وخامت اوضاع افزود، درگیریهای فرقه ای مداوم – مسیحیان و مسلمانان و سنی و شیعه ها-و پیدایش سایر گروههای شبه نظامی مانند جهاد اسلامی سبب گردید که واژه لبنان مترادف با واژه هایی نظیر خشونت کور و بی منطق ، کشت و کشتار فرقه ای بی اساس و ویرانی شود. باربوده شدن شماری از اتباع غربی از سوی گروههای تندروی اسلامی این تصویر منفی که از جنگ داخلی لبنان در اذهان غربیان و افکار عمومی در سراسر جهان وجود داشت تقویت شد. در این اوضاع و شرایط دسته های متخاصم جنگ را به شهرها و روستاها کشاندند . در اوج جنگ داخلی لبنان به هفت ناحیه ی مجزا تبدیل شده بود که هریک در دست یکی از گروههای شبه نظامی قرار داشت. در بیروت با ترسیم خط سبز ، پایتخت به دو منطقه تحت کنترل مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد و به هر دو بخش خسارات فراوانی وارد امد.ارتش لبنان تا مدتها از هر اقدامی ناتوان بود ، تجارت دچار رکود شده بود. برقراری اتش بس و تقسیم قدرت میان فرقه ها در درون ساخت سیاسی دیری نپایید وتنها به مثابه ی ارام بخشی موقت بود . حتی زمانی یک ارتش چند ملیتی در 1983 متشکل از شش هزار سرباز امریکایی ، فرانسوی و ایتالیایی در پی عقب نشینی نیروهای اسرائیلی وارد لبنان شدند و کوشیدند ارامش را به کشور باز گردانند . اما این تلاشها ناکام ماند و بخصوص به نیروهای فرانسوی و امریکایی نیز خسارات و تلفات سنگینی وارد امد. پس از این پایان خونبار افکار عمومی جهانی به این نتیجه رسید که لبنان به طرزی علاج ناپذیر دچار اشوب و هرج و مرج شده است.
عاقبت در اواخر سال 1990 قرارداد طائف که یک سال پیش از این به امضا رسیده بود نقطه پایانی بر این جنگ گذارد. پیش از ان تلاشهای سوریه برای برقراری نظم و ارامش در پی نبردهای سنگین بین دو گروه امل و حزب الله به شکست انجامیده بود. قضیه ی حضور نیروهای سوری در لبنان نیز در مذاکرات مقامات لبنانی و سوری مورد بحث قرار گرفت تا با توافق طرفین حل و فصل شود.اما پیش از مذاکرات در جریان یک درگیری میان باقیمانده ارتش لبنان به رهبری یک ژنرال مسیحی و نیروهای سوری مستقر در لبنان مخالفت میکرد. اما مسئله اختلافات فرقه ای از طریق منشور اشتی ملی حداقل تا حدودی حل شد بدین ترتیب که بر تعداد کرسی های پارلمان افزوده شد و برای نخستین بار به تساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم شد.البته اجرای مفاد منشور ملی با مشکلات و مسائلی مواجه شد از جمله اینکه مسیحیان این منشور را گامی در جهت کاهش امتیازات و منافع خود می دانستند. اما مهم این بود که جنگ داخلی عملا پایان یافته بود.
در اخرین دهه قرن بیستم اوضاع لبنان تا حدودی امید بخش به نظر می رسید، ثبات و ارامش برقرار شده و بازسازی نواحی مرکزی بیروت در سطح گسترده ای اغاز گشته بود. در 1991 با انعقاد یک پیمان امنیتی میان سوریه و لبنان طرفین درمورد وضعیت نیروهای سوری مستقر در لبنان به توافق رسیدند. دمشق همچنان در تنظیم و تدوین امکور و سیاستهای داخلی لبنان نقش مهمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *